Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 26/01 – 02/02/2020

 GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU                         

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt trong giáo xứ

(Chúa Nhật, 26/01 – Chúa Nhật, 02/02/2020)

I. PHỤNG VỤ:

1. Lịch lễ Tết

NgàyCử hànhNơiThời gian
Mồng Hai Tết
(Chúa nhật 26/01)
Chúa Nhật III TNA
Cầu cho Ông bà tổ tiên
Nghĩa trang Cửa Hẩn08:00
Mồng Hai Tết
(Chúa nhật 26/01)
Chúa Nhật III TNA
Cầu cho Ông bà tổ tiên
Nghĩa trang Đồng Quảng08:00
Mồng Hai Tết
(Chúa nhật 26/01)
Chúa Nhật III TNA
Cầu cho Ông bà tổ tiên
Giáo họ La Tháp08:00
Mồng Hai Tết
(Chúa nhật 26/01)
Chúa Nhật III TNA
Cầu cho Ông bà tổ tiên
Nhà thờ Núi16:00
Mồng Ba Tết
(thứ Hai 27/01)
Thánh hóa công ăn việc làmNhà thờ Chính04:45
Mồng Ba Tết
(thứ Hai 27/01)
Thánh hóa công ăn việc làm Giáo họ Phú Nham07:00
Mồng Ba Tết
(thứ Hai 27/01)
Thánh hóa công ăn việc làm Nhà thờ Núi16:00

2. Kể từ nay, sau khi Đức Cha làm phép nhà nguyện Thánh Thể mới tại trung tâm sẽ là nơi đặt Mình Thánh và chầu 24/24 thay cho nhà nguyện tại Phước Viện.

3. Ngày thứ Bảy tuần này, 01/02/2020, trong chương trình Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, giáo hạt Trà Kiệu tổ chức hành hương tại giáo xứ chúng ta. Trong tinh thần hiệp thông và vì quyền lợi thiêng liêng xin anh chị em tham dự đông đủ. Chương trình bắt đầu từ lúc 13g45 tại nhà thờ chính.

II. SINH HOẠT:

Đóng góp nhà nguyện Thánh Thể, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Đại gia đình bà Sáu Sa/Mỹ: năm trăm đôla (500 USD).
  • V/C Châu Thùy/P.Bắc: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ).
  • Một người/P.Tây: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ).
  • Một người/Sơn Lộc: năm trăm ngàn đồng (0500,000 VND)
  • Việt Châu/P. Bắc: ba triệu đồng (03,000,000 VNĐ)
  • Anh Hoàng/P.Nam: một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)
  • Một gia đình/P.Tây: ba mươi tấn xi-măng (30 tấn)
  • Một người/P.Nam: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ).
  • Gia đình Vũ + Anh/P.Nam: Năm triệu đồng (05,000,000 VNĐ).
  • Đại gia đình Cha Thịnh/Úc: 01 bàn thờ chính, 01 bàn thờ phụ, 01 bàn thờ Đức Mẹ, 01 bàn thờ thánh Giuse bằng đá.

Trà Kiệu, ngày 25 tháng 01 năm 2020    

      

Linh mục quản xứ   

Gioan Nguyễn Văn Hoàng     

                                                                        

Leave a Reply