Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ Thánh hóa công ăn việc làm, 27/01/2020

Hôm nay, mồng 3 Tết Canh Tý, cộng đoàn dân Chúa xứ Trà cùng tề tựu trong ngôi Thánh đường thân yêu của mình để cùng với cha quản xứ Gioan dâng Thánh lễ Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm.

Mở đầu Thánh lễ, cha Gioan mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy sống thăng tiến bản thân, đồng thời nâng đỡ anh chị em để cùng cộng tác với Thiên Chúa trong trong cách thế riêng của mỗi người.

Sau khi công bố Lời Chúa trong Tin Mừng Mat-thêu (Mt 25,14-30), thầy phó tế Giuse đã kết nối chuỗi sự kiện Kinh Thánh trong bối cảnh bài Tin Mừng hôm nay để nhấn mạnh đến việc canh thức và sẵn sàng chuẩn bị cho cuộc phán xét chung. Với những nén bạc Chúa trao, người môn đệ Chúa phải biết trung tín trong bổn phận và trách nhiệm của mình để có thể sinh lợi cho Chúa và cho tha nhân. Hãy vâng phục đón nhận ơn Chúa trao ban để làm hết khả năng của mình, không sợ hãi, trốn tránh, tìm phương thế an nhàn cho qua chuyện. Cám dỗ của sự an nhàn luôn là thách đố nơi mỗi người chúng ta, cho nên hãy khám phá ân huệ Chúa ban và nỗ lực hết mình làm lợi cho Nước Chúa, cho bản thân, cho tha nhân để có thể chiến thắng cám dỗ của thế gian hầu vượt qua cửa hẹp và nhận lãnh hạnh phúc Nước Trời.

Thánh lễ kết thúc với tâm tình phó dâng mọi sự cho Mẹ Trà Kiệu trong lời ca: “Bình minh đã lên rồi Mẹ Trà Kiệu ơi! Đoàn con ngước mắt nhìn lên Mẹ yêu thương, xin dâng lên xin dâng lên một ngày mới sang xin dâng lên hết cả xác hồn, những việc con làm xin Mẹ hộ phù săn sóc con thơ. Đoàn con bước lên đường lao vào chông gai. Niềm tin có ơn Mẹ giữ gìn chở che. Xin dâng lên xin dâng lên trọn mọi ước mơ, xin dâng lên tất cả nhọc nhằn, vui buồn vinh nhục xin Mẹ giữ gìn mỗi bước con đi.”

Trà Kiệu, 27/01/2020

Ephrem Huy

Leave a Reply