TTTM Trà Kiệu

Thông Báo: Chương trình đại hội hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2016

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

                    ***

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HÀNH HƯƠNG NĂM 2016
Trà Kiệu, 30 – 31
/5/ 2016

Kỷ niệm 131 năm Đức Mẹ Trà Kiệu 1885-2016

 

Chủ đề : ĐỨC MARIA, MẸ CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

“Đời nọ tới đời kia,Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người” (Lc 1,50)

 

THỨ HAI, NGÀY 30/5/2016:

1. Thánh Lễ Khai Mạc: Chủ tế: Cha Tổng Đại Diện

–           16g30: Làm phép Linh Đài

–          17g00: Thánh Lễ Khai mạc (Lễ đài chính nhà thờ Núi.)

–          Phụ trách phụng vụ: Giáo xứ sở tại.

 

2. Đêm Canh Thức – Kiệu và Chầu Thánh Thể:

–          Thời gian: bắt đầu từ 19g30. (Cha Bonuventura Mai Thái)

–          Địa điểm : Từ Đền Đức Mẹ Thạnh Quang quanh sân Me về Linh Đài. (mỗi người một cây nến nhỏ)

Sau đó, chầu Mình Thánh Chúa cho đến 24g00.

–          Phụ trách :Giáo xứ Trà Kiệu và các đoàn hành hương.

 

THỨ BA, NGÀY 31/5/2016:

BUỔI SÁNG:

1. Thánh Lễ

2. Chầu Mình Thánh Chúa:

Tại Nhà thờ Núi theo đơn vị Giáo Hạt, cử một giáo xứ phụ trách.

–          07g30’ – 08g30’: Giáo Hạt Trà Kiệu (gx Hòa Lâm)

–          08g30’ – 09g30’: Giáo Hạt Hòa Vang ( gx Hòa Ninh)

–          09g30’ – 10g30’: Giáo Hạt Đà Nẵng (gx Thanh Bình)

–          10g30’ – 11g30’: Giáo Hạt Tam Kỳ (gx Tam Kỳ)

–          11g30’ – 12g30’: Giáo Hạt Hội An (gx Cồn Dầu)

 

3. Bí tích Hòa giải:

–          Thời gian: từ 08g00 sáng cho đến giờ đi kiệu.

–          Phụ trách trật tự: Ban Trật tự Giáo xứ Trà Kiệu, Hòa Lâm, Xuân Thạnh, Phú Thượng.

–          Phụ trách giải tội: các Cha trong toàn Giáo phận. Xin các Cha Hạt trưởng tổ chức phân công.

–          Địa điểm:  Có 4 địa điểm:

 •   Nhà thờ Núi: các Cha Giáo Hạt Đà Nẵng
 •   Công trường Nhà thờ Núi: các Cha Giáo Hạt Hòa Vang & Hội An
 •   Sân trước Đài Mẹ Thạnh Quang: các Cha Giáo Hạt Tam Kỳ
 •   Nhà thờ Giáo xứ: các Cha Giáo Hạt Trà Kiệu.

 

BUỔI CHIỀU:

1. Kiệu Đức Mẹ:

–          Khai mạc:lúc 14g00 tại sân Nhà thờ Giáo xứ.

–          Dâng hoa kính Đức Mẹ: Giáo xứ Tam Tòa.

–          Lộ trình: Từ sân Nhà thờ Giáo xứ đến lễ đài Nhà thờ Núi.

–          Đoàn rước:

 •   Toàn thể cộng đoàn Dân Chúa theo đơn vị giáo xứ mình..
 •   Đoàn đại biểu của mỗi giáo xứ và giáo họ biệt lập là 10 người, 5 nam và 5 nữ, mặc quốc phục, tự liệu một lẵng hoa mang tên giáo xứ mình.
 •   Quý Cha trong áo alba và giây các phép, các Đại chủng sinh mang áo dòng và áo surplie trắng, Tu sĩ nam nữ trong tu phục của mình.

–          Ca kinh dọc đường đi kiệu: Ban Đọc sáchGiáo xứ Trà Kiệu.

–          Đội kèn tây: Giáo xứ Trà Kiệu.

–          MC : Một giọng nam và một giọng nữ.

–          Trật tự : Đoàn Hướng đạo sinh.

–          Hàng rào danh dự: Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và Hùng tâm Dũng chí.

 

2. Vũ khai mạc: Giáo xứ Tam Tòa.

 

3. Hoạt diễn: Đức Maria, Mẹ của Lòng Thương Xót: Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng.

 

4. Thánh Lễ kính Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Ysave, bế mạc Đại Hội.

–           Hát lễ: Ca đoàn Hội An

–          Đọc sách thánh :

 •   Bài I : Mến Thánh Giá.
 •   Đáp ca : Một ca viên.
 •   Bài II : Đại chủng sinh.
 •   Tin Mừng : Thầy Phó tế.

–          Xin oi: Hướng đạo sinh.

–          Lời nguyện tín hữu : Thầy Phó tế.

–          Dâng lễ vật: Giáo xứ Chính Tòa.

–          Cầm dù tại các điểm cho rước lễ: Trưởng các đoàn thể TNTT.

 

                                                Trà Kiệu, ngày 12 tháng 4 năm 2016

                                                      Thay mặt Ban Tổ chức

                      

 

                                            Linh mục Gioan Nguyễn Văn Hoàng

                                                        Quản xứ Trà Kiệu

 

Nguồn: giaophandanang.org

Leave a Reply