Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ Tin Tức

THÔNG BÁO: HƯỚNG DẪN SINH HOẠT MỤC VỤ TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT MỤC VỤ TRONG BỐI CẢNH DỊCH BỆNH COVID-19

       Kính thưa cộng đoàn! Theo công văn của UBND Tỉnh Quảng Nam cũng như Tòa Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng chúng ta đã ra thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid 19. Trong tinh thần đó, với tư cách Linh Mục Quản Xứ, Giám Đốc TTTM Trà Kiệu dựa trên các thông báo trên, xin được lưu ý với cộng đoàn dân Chúa trong toàn Giáo xứ TTTM Trà Kiệu về một số cử hành Phụng Vụ và hội họp mục vụ tại Giáo xứ và các Giáo họ cho đến khi có thông báo mới:

I. Kinh nguyện:

          1. Tạm ngưng Giờ Kinh Liên Gia.

           Mỗi gia đình cố gắng tổ chức Giờ Kinh Nguyện tại gia theo chương trình và thời gian của Giáo xứ: Vào mỗi buổi tối hằng ngày, lúc 19h30, bắt đầu từ thứ tư, 12.5.2021 (Có trực tuyến).

          2. Tạm ngưng Giờ Kinh Trưa tại Linh Đài Mẹ và các phiên chầu Thánh Thể tại Nhà Nguyện Thánh Thể.

          Hằng ngày, theo giờ phù hợp, mỗi gia đình cố gắng tổ chức cho gia đình mình viếng Thánh Thể tại Nhà Nguyện Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi tại Linh Đài Mẹ.

          3. Chiều thứ bảy trong Tháng Hoa tại Nhà thờ Núi: Trực tuyến lần chuỗi Mân Côi + Kinh cầu Đức Bà + dâng hoa tôn vinh Mẹ Maria – dành riêng cho phiên phụ trách (không quá 20 người). Sau đó, Thánh Lễ.

II. Thánh Lễ:

          1. Tạm ngưng Thánh Lễ tập trung.

          2. Có Thánh Lễ trực tuyến hằng ngày vào lúc 04h45 sáng tại Nhà thờ Giáo xứ). Riêng thứ bảy vào lúc 16h30 chiều tại Nhà thờ Núi).

          3. Thứ năm, 13.5.2021, Thánh Lễ trực tuyến lúc 12h00 trưa tại Nhà thờ Núi: Kỷ niệm 104 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima.

III. Các sinh hoạt mục vụ:

          – Tạm ngưng các lớp Giáo lý thiếu nhi và sinh hoạt HTDC;

          – Tạm ngưng hội họp và hoạt động của Đoàn thể và Hội đoàn.

IV. Cầu nguyện:

          1. Trong cơn dịch bệnh Covid – 19 này, xin anh chị em tiếp tục hy sinh, hãm mình, bác ái và cầu nguyện, để xin Chúa thương chữa lành cho những anh chị em đang bị nhiễm bệnh, cho mọi người khỏi phải lây nhiễm, xin ơn bình an và xin cho dịch bệnh mau chấm dứt.

          2. Tha thiết mời gọi anh chị em, con cái của Mẹ Trà Kiệu, trong toàn Giáo xứ và khắp nơi trên mọi miền trong nước cũng như Hải ngoại hướng lòng mà kêu cầu lên Mẹ: ĐỨC BÀ AN ỦI KẺ ÂU LO”, để Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho Cuộc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2021 này được diễn ra tốt đẹp trong sự bình an của Thiên Chúa.

V. Cộng đoàn dân Chúa ý thức phòng chống dịch bệnh cho bản thân, cho gia đình và cho cộng đồng.

          Xin Chúa chúc lành, ban bình an, gìn giữ hồn xác và thánh hóa anh chị em.

Trà Kiệu, ngày 10  tháng 5 năm 2021
Linh Mục Quản Xứ
Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply