Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thông Báo Rao Điều Tra Các Ứng Viên Trước Khi Chịu Chức Linh Mục

THÔNG BÁO

(Số 01/T5.2020)

 V/v. RAO ĐIỀU TRA CÁC ỨNG VIÊN TRƯỚC KHI CHỊU CHỨC LINH MỤC

Kính gửiQuý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng.

Kính thưa quý Cha và mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận,

Theo dự kiến, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, sẽ truyền chức Linh mục cho các Thầy Phó tế có tên dưới đây, vào Thứ Sáu, ngày 19 tháng 06 năm 2020, ngày Giáo phận cử hành Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng Giáo phận, tại Nhà thờ Chính Tòa:

 1. Thầy Tôma PHẠM PHÚ CƯỜNG
  • Thuộc Giáo xứ Gia Phước, Giáo phận Đà Nẵng.  Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Thanh Đức.
 2. Thầy Giuse NGUYỄN ĐÌNH THIÊN ÂN,
  • Thuộc Giáo xứ Thanh Đức, Giáo phận Đà Nẵng. Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Hòa Khánh.
 3. Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN TRẦN VŨ ĐỨC
  • Thuộc Giáo xứ Thanh Đức, Giáo phận Đà Nẵng. Hiện đang thực tập mục vụ tại Giáo xứ Tam Thành.
 4. Thầy Giuse NGUYỄN THANH TÙNG
  • Thuộc Giáo xứ Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng. Hiện đang thực tập mục vụ tại Tòa Giám Mục.

Chiếu theo Giáo Luật năm 1983, điều 1051, triệt 02, các ứng viên tiến chức phải được thông báo cho cộng đoàn Dân Chúa để điều tra trước khi lãnh nhận thánh chức Linh mục. Chính vì thế, xin quý Cha Quản xứ, Quản nhiệm và các cộng đoàn dòng tu cho rao điều tra 03 tuần, trong các Thánh lễ Chúa Nhật: 24/5 ; 31/5 và 07/6 năm 2020.

Kính xin quý Cha, quý Tu sĩ, Chủng sinh và Cộng đoàn Dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho quý Thầy; và nếu thấy quý Thầy có điều gì ngăn trở cho việc lãnh nhận thánh chức Linh mục, thì buộc lương tâm, phải trình cho Đức Giám Mục Giáo Phận.

Xin chân thành cám ơn.

Đà Nẵng, Ngày 21 tháng 5 năm 2020

Văn phòng Tòa Giám Mục

Lm. Phaolô Phạm Thanh Thảo

(nguồn: giaophandanang.org)

Leave a Reply