Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông báo tạm dừng Thánh lễ tập trung tại giáo xứ TTTM Trà Kiệu từ thứ Bảy – 28/3/2020

Xin được thông tin đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ:

Chiều nay – thứ Năm (26/3/2020), sáng mai và chiều mai – thứ Sáu (27/3/2020) sẽ có Thánh lễ tập trung như thường lệ và có nghi thức Giải tội tập thể đi kèm.

Bắt đầu từ sáng thứ Bảy – 28/3/2020 sẽ không có Thánh lễ tập trung cho đến khi có thông báo lại.

Cha quản xứ và HĐMV giáo xứ sẽ cố gắng hết sức có thể để cử hành Thánh lễ không có giáo dân và trực tuyến cho cộng đoàn dân Chúa cách sớm nhất. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho cơn đại dịch mau chấm dứt và chờ các thông báo tiếp theo từ giáo xứ.

(nguồn: BBT nhận tin trực tiếp từ cha sở Gioan)

Leave a Reply