Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 28/3 – 03/4/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 28.3.2021 – Thứ bảy, 03.4.2021)

I. Phụng Vụ:

1. Chúa Nhật hôm nay, Chúa Nhật Lễ Lá, 28.3.2021: Phiên Chầu Lượt của Giáo xứ chúng ta, bắt đầu từ 09h30 – 16h00. Các phiên chầu theo đúng chương trình. Trang phục chỉnh tề, lịch sự và kính trọng, khi tham dự. Mỗi giáo dân cố gắng tham dự nhiều phiên chầu.

2. Thứ tư, 31.3.2021, lúc 16h45: Đi Đàng Thánh Giá xung quanh nhà thờ núi, sau đó Thánh Lễ tại Đền Mẹ Tri Ân – Thạnh Quang.

3. Tam Nhật Thánh:

        * Thứ Năm Tuần Thánh, 01.4.2021:

                + 04h45: Gẫm Đèn I tại nhà thờ chính;

                + 05h30: Thánh Lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Tòa – Đà Nẵng;

                + 17h00: Thánh Lễ Tiệc Ly tại lễ đài sân me nhà thờ chính;

                + 18h00 – 23h45: Chầu Thánh Thể tại tầng trệt nhà thờ chính.

        * Thứ Sáu Tuần Thánh, 02.4.2021. Giữ chay và kiêng thịt:

                + 04h45: Gẫm Đèn II tại nhà thờ chính;

                + 16h30: Đi Đàng Thánh Giá xung quanh sân me nhà thờ chính;

                + 17h30: Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó của Chúa tại lễ đài sân me nhà thờ chính.

        * Thứ Bảy Tuần Thánh, 03.4.2021:

                + 04h45: Gẫm Đèn I tại nhà thờ chính;

                + 19h30: Đêm Canh Thức Vượt Qua tại lễ đài sân me nhà thờ chính.

        * Chúa Nhật Đạị Lễ Phục Sinh, 04.4.2021. Lễ trọng với Tuần Bát Nhật. Lễ cầu cho giáo dân:

                + 06h00:  Thánh Lễ tại lễ đài sân me nhà thờ chính và nhà thờ Giáo họ Chiêm Sơn;

                + 09h00: Thánh Lễ tại Giáo họ La Tháp và Giáo họ Phú Nhuận. Chuyển ngày rửa tội cho trẻ em sang Chúa Nhật II Phục Sinh, 11.4.2021, lúc 09h30.

II. Sinh hoạt:

1. Về công việc Tam Nhật Thánh: Xin các Giáo họ, Giáo khóm, các Hội đoàn, Đoàn thể và các ban nghành đón nhận sự phân công của Thường vụ Giáo xứ và tích cực tham gia chuẩn bị tốt để đem lại cho Tam Nhật Thánh sốt sắng và tràn đầy ẩn sủng.

2. Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

+ Maria Lê Thị Phúc và Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Hồng – Ngọc Quang – Đà Nẵng – Hải Ngoại – Hoa Kỳ: 10.000.000 đ.

+ Việt + Ảnh: 1.000.000 đ.

+ Bé Thanh Kiều – Phái Bắc: 5.000.000 đ

+ Anh Phạm Ba: 2.000.000 đ

+ Gia đình chị bảy Phán: 73.600.000 đ

+ Chú Tiến – Canada: 17.000.000 đ

+ Nhôm kính Quang Hưng – Phái Bắc: 5.000.000 đ

+ Một gia đình – Phái Đông: 23.000.000 đ

+ Một người – Phái Nam: 1.000.000 đ

+ Một người – Phái Tây: 1.000.000 đ

+ Một gia đình – Phú Nham: 3.000.000 đ

+ Một người – Phái Tây: 2.000.000 đ

+ Vợ chồng Huy + Hồng – Phái Bắc: 10.000.000 đ

 Trà Kiệu, ngày 28  tháng 3 năm 2021

 Linh mục Quản xứ

 Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply