TTTM Trà Kiệu

Thư Ngỏ Về Việc Di Dời Mộ Phần Cha Cố An Tôn Phạm Cảnh Chẩm

Phạm Cảnh Tộc                      

   Trà Kiệu

 Trà Kiệu ngày 27 tháng 3 năm 2016

              THƯ NGỎ

VỀ VIỆC DI DỜI MỘ PHẦN CHA CỐ AN TÔN PHẠM CẢNH CHẨM,

TỪ GIÁO XỨ CÂY VÔNG, GIÁO PHẬN NHA TRANG,

VỀ GIÁO XỨ TRÀ KIỆU, GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

 

 

 

Kính thưa : Quý Ông Bà và Anh Chị Em Trà Kiệu kính mến.

Linh mục Antôn Phạm Cảnh Chẩm, một người con của Giáo xứ Trà Kiệu. Cha sinh năm 1892 và được thụ phong Linh mục vào năm 1921 do Đức Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Damiano Grangeon (Đức Cha Mẫn) chủ phong. Sau đó Cha được bổ nhiệm quản xứ nhiều nơi như Gò Đền, Cù Và, Hộ Diêm, Đại Điền, v.v… Giáo xứ cuối cùng của cuộc đời mục vụ tận hiến của Cha là Giáo xứ Cây Vông, (lúc đó thuộc Giáo phận Qui Nhơn) hiện nay thuộc Giáo phận Nha Trang.

Cha đã từ trần vào mùa Chay Thánh năm 1950 tại Giáo xứ Cây Vông, Giáo phận Nha Trang, và được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ Cây Vông.

Nay vì đường sá xa xôi, hơn nữa nghĩa trang Giáo xứ Cây Vông không được phép chôn cất nữa, có thể phải di dời nay mai, nên Gia tộc đã trình xin Đức Giám mục Giáo phận Nha Trang, Cha Quản xứ Cây Vông, cũng như Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, Cha Quản xứ Trà Kiệu, để xin phép di dời mộ phần của Cha từ Giáo xứ Cây Vông về Giáo xứ Trà Kiệu.

Được sự cho phép của quý Đức Cha và Cha Quản xứ, Hội Đồng Gia Tộc đã họp bàn vào lúc 19 giờ ngày 16-3-2016, và đã quyết định tiến hành việc di dời mộ phần của Cha theo chương trình như sau : 

Sáng ngày 18-5-2016, sẽ khai mộ Cha để hốt cốt, buổi chiều sẽ đưa hài cốt Cha đến nhà thờ Giáo xứ Cây Vông để Cha từ biệt Giáo dân và Giáo xứ, nơi Cha đã từng phục vụ gần 9 năm trời. Cha Quản xứ Cây Vông cùng Cha Philipphê Phạm Cảnh Hiển sẽ dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha. Sau đó sẽ đưa hài cốt Cha về Trà Kiệu.

Ngày 19-5-2016, Hài cốt Cha sẽ về đến Trà Kiệu và quàn tại nhà Ông Phạm Cảnh Sáu để cho con cháu đến kính viếng và cầu nguyện.

Ngày 20-5-2016, lúc 8 giờ phục tang cho Cha, vì ngày Cha mất tại Giáo xứ Cây Vông, chiến tranh quá khốc liệt, giao thông bị gián đoạn, nên không có ai trong thân tộc vào đưa tiễn Cha, và Gia tộc cũng chưa tổ chức phục tang Cha. Nay nhân dịp đưa Cha về lại quê hương xứ sở, Hội Đồng Gia tộc quyết định sẽ phục tang cho Cha để tỏ tình hiếu nghĩa với Cha theo truyền thống dân tộc.

Sau đó di quan vào nhà thờ Trà Kiệu, 9g30 Thánh lễ và an vị tại Vườn Nghĩa Giáo xứ, 11 giờ dùng cơm trưa chung với nhau. 

Trong tinh thần hiệp thông, Gia tộc Phạm Cảnh xin kính báo, để  quý Ông Bà và Anh Chị Em được biết và xin mời tham dự Thánh lễ, giúp lời cầu nguyện cho Cha và cho công việc di dời mộ phần của Cha cố An Tôn về lại quê hương xứ sở, nơi chôn nhau cắt rốn, trên Đất Mẹ Trà Kiệu… được tốt đẹp.

Chân thành cám ơn quý Ông Bà và Anh Chị Em.

                                         Gia Tộc Phạm Cảnh

                                                Kính báo

 

Leave a Reply