Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thứ Sáu Tuần Thánh: Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa, 07/4/2023

Sau Thánh lễ Tiệc Ly vào chiều thứ Năm Tuần Thánh vào chiều qua và mọi người đã cùng nhau chầu Thánh Thể Chúa đến tận nửa đêm, thì chiều hôm nay – thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn dân Chúa xứ Trà cùng quây quần bên các vị mục tử đáng kính của mình để suy ngắm 14 chặng đàng Thánh Giá và tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giê-su.

Sau bài Thương Khó, cha phụ tá Giuse đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ thao thức về những lỗi phạm của mình, đó có thể là những lời vu khống, những sự hèn nhát, những sự phản bội, những sự ích kỷ, thờ ơ, dửng dưng với Chúa, với tha nhân, để thấy rằng chính mỗi người đang đóng đinh Chúa vào thập giá. Từ đó, mỗi người hãy có thái độ ăn năn, hối cải về những lỗi lầm đó và thay đổi lối sống của mình, hầu xứng đáng đáp đền Tình Yêu vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta.

Tiếp đến, cộng đoàn phụng vụ cùng hiệp lòng với cha chủ tế dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh, cho Đức Thánh Cha, cho hàng Giáo sĩ và giáo dân, cho các dự tòng, cho mọi tín hữu được hiệp nhất, cho người Do Thái, cho người ngoài Ki-tô giáo, cho người vô thần, cho những nhà lãnh đạo quốc gia và cho những người đau khổ.

Sau đó là nghi thức kính thờ Thánh Giá: Cha chủ sự nâng cao Thánh giá và hát: “Đây là Gỗ Thập Giá, nơi Đấng Cứu Độ trần gian đã bị treo lên” và cộng đoàn đáp lại “Ta hãy đến tôn thờ”. Và lần lượt cha chủ sự, giáo sĩ, tu sĩ và đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo khóm tiến lên hôn kính Thánh Giá. Nối tiếp theo nghi thức kính thờ Thánh Giá là nghi thức Hiệp lễ.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh chiều tối nay để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện:

Trà Kiệu, 07/4/2023

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply