Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Văn Thư Của Tòa Ân Giải Tối Cao Chấp Thuận Cho Giáo Phận Đà Nẵng Được Mở Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, vui lòng nhận lời thỉnh cầu của linh mục Gioan Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ Trà Kiệu, nơi có Trung tâm Hành hương Đức Mẹ, kính xin cho các tín hữu khi đi hành hương tại nơi thánh này được ơn Chúa nâng đỡ nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa. Cùng với dân Chúa cử hành Năm Thánh sắp tới kỷ niệm 135 năm Đức Thánh Trinh Nữ Maria hiện ra tại Trà Kiệu, từ ngày 01 tháng giêng đến 11 tháng 9 năm 2020, sẽ có những cuộc hành hương, kính viếng, những cử hành phụng vụ đạo đức, những buổi hội thảo giáo lý và những công việc bác ái. Để cho những việc đó mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng, Đức Giám mục đứng tên thỉnh cầu trên đây kính xin Đức Thánh Cha ban cho các Ân xá.

Nguồn: ttthanhmautrakieu.org

Leave a Reply