Giáo Phận Đà Nẵng Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Sắc Lệnh Cho Phép Mở Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Toà Ân Giải Tối Cao, do năng quyền nhận được cách đặc biệt từ Đức Thánh Cha Phanxicô, là Cha và là Thầy của chúng ta trong Đức Kitô, được chọn làm Giáo Hoàng theo sự quan phòng của Thiên Chúa, sẵn lòng ban cho Đức Cha đáng kính Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, hoặc cho vị Đại diện Giám mục xứng hợp được chỉ định, trong những ngày từ 01 tháng giêng đến 11 tháng 9 năm 2020, khi long trọng khai mạc và bế mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, cũng như ngày 31 tháng 5 năm 2020, dịp Đại hội Hành hương Đức Mẹ, sau khi đã cử hành Thánh lễ, được quyền ban PHÉP LÀNH TOÀ THÁNH cùng với Ơn Toàn Xá cho mọi tín hữu hiện diện có lòng thống hối thật sự và được đức mến thúc đẩy, với những điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng).

Nguồn: ttthanhmautrakieu.org

Leave a Reply