TTTM Trà Kiệu

Biên Bản Bàn Giao Chức Vụ Quản Xứ Giáo Xứ Trà Kiệu 2014

GIÁO HỘI CÔNG GIÁO VIỆT NAM

GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG

GIÁO XỨ TRÀ KIỀU

***

BIÊN BẢN BÀN GIAO CHỨC VỤ QUẢN XỨ

GIÁO XỨ TRÀ KIỆU

***

 

Vào lúc 9h30’ Thứ 6 – ngày 26 – tháng 09 – năm 2014, tại Nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu, trước sự chứng kiến của Đức Cha Giuse  Châu Ngọc Tri, Giám  Mục Giáo phận Đà Nẵng và cộng đoàn giáo dân giáo xứ Trà Kiệu.

           

            Tôi, Linh mục quản xứ Giáo xứ Trà Kiệu, Phaolô Đoàn Quang Dân, đã bàn giao cho Cha Tân quản xứ Gioan Nguyễn Văn Hoàng những tài sản được kê khai dưới đây:

  1.       05 (năm) sổ tiết kiệm mang tên của 04 (bốn) chức việc: Ngô Đức Luyện, Nguyễn Viết Đào, Lưu Thị Thu Thủy, Nguyễn Quang Nguyên, Phạm Văn Ánh với số tiền là 2.021.667.200 VN đồng ( Hai tỷ không trăm hai mươi mốt triệu sáu trăm sáu mươi bảy  nghìn hai trăm Việt Nam đồng).
  2.       1.022 USD ( Một nghìn không trăm hai mươi hai Đô la Mỹ) là tiền thu thùng dâng cúng Nhà Thờ Núi (gồm các đồng mệnh giá từ 01 đến 20 đồng)
  3.       Tiền mặt VN đồng là 100.000.000 VN đồng ( Một trăm triệu Việt Nam đồng)
  4.       Tiền Đội Kèn nộp cho giáo xứ mỗi lần đi thổi đám tang: 30.000.000 VN đồng.
  5.       Tiền của Giáo họ Chiêm Sơn: 1.200 USD
  6.       Tiền dâng cúng sữa Đền Mẹ: 18.200 USD + 500 Đô Úc + 150 Đô Canada + 100 Euro + 316.095 VN đồng + 05 chỉ vàng (có danh sách người dâng cúng và tờ thu và chi đính kèm)
  7.       Chuyển 463 bì xin lễ của khách hành hương ( không mở ra nên không biết số tiền).
  8.       Các đồ vật, tài sản khác của Giáo xứ Trà Kiệu sẽ được Hội Đồng Mục Vụ Giáo xứ và các Trưởng ban tường trình cho Cha Tân quản xứ trong vòng 01 tuần sau khi Ngài nhận chức

 

 

                                                                              Trà Kiệu, ngày 26 tháng 09 năm 2014

 

                  LM. Tân Quản Xứ                                                    LM. Quản Xứ

 

 

 

 

            Gioan Nguyễn Văn Hoàng                                    Phaolô Đoàn Quang Dân

                         (ký nhận)                                                                   (ấn ký)

 

 

*Bản sao kính gửi:

            -VP Tòa Giám Mục ĐN

            – Cha Tân quản xứ

            -Cha Cựu quản xứ

            – HĐMVGXTK “để biết”

 

 

Leave a Reply