TTTM Trà Kiệu

Chúa Nhật – Lễ Các Đẳng 2014

Tháng 11, tháng Giáo Hội dành để cầu nguyện một cách đặc biệt cho người đã qua đời. Giáo xứ cũng có nhiều cử hành cho việc này, nhất là Lễ Các Đẳng Linh Hồn, ngày 02/11 năm nay nhằm vào ngày Chúa Nhật, nên truyền thống cử hành Thánh Lễ tại 02 nghĩa trang của Giáo xứ: Cửa Hẩn và Đồng Quảng đã diễn rất sốt sắng với sự tham gia đông đảo của giáo dân. 

Thánh Lễ tại nghĩa trang Cửa Hẩn do chính cha Quản xứ chủ tế. Và Thánh Lễ tại nghĩa trang Đồng Quảng do cha Phó xứ chủ tế. 

Ngoài ra, để an toàn về tài sản và bà con tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ chính được yên tâm, Giáo xứ cũng đã tổ chức lại việc giữ xe vào các dịp lễ lớn do Ban Trật Tự phụ trách. 

Xin mời xem một số hình ảnh:

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem nhiều hình ảnh với kích cỡ lớn tại đây:
 

Leave a Reply