DSCN3115.JPG - 215.59 kb
TTTM Trà Kiệu

Lễ Thánh Giêrô-rô-ni-mô, Bổn Mạng Ban Đọc Sách 30/9/2016

Hôm nay, 30/9/2016, Lễ Thánh Giêrô-rô-ni-mô, cũng là bổn mạng của Ban Đọc Sách, chúng ta hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cùng Ban Đọc Sách qua một số hình ảnh dưới đây:

DSCN3115.JPG - 215.59 kb

 

DSCN3120.JPG - 198.43 kb

 

DSCN3119.JPG - 167.57 kb

 

DSCN3122.JPG - 214 kb

 

DSCN3124.JPG - 187.85 kb

 

DSCN3128.JPG - 193.41 kb

 

DSCN3129.JPG - 189.1 kb

 

DSCN3133.JPG - 198.3 kb

 

DSCN3136.JPG - 215.26 kb

 

DSCN3140.JPG - 216.01 kb

 

DSCN3142.JPG - 203.5 kb

 

DSCN3144.JPG - 197.39 kb

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

Leave a Reply