Tin Tức Trà Kiệu Bốn Phương

Cha phó xứ Giuse nhận giáo vụ quản nhiệm giáo xứ Việt An, 26/9/2019

Nếu trong Thánh lễ nhất sáng Chúa nhật 22/9/2019 vừa qua, cộng đoàn dân Chúa xứ Trà đã có đôi tâm tình với cha phó xứ Giuse thì ngày hôm nay tâm tình đó lại tròn đầy hơn khi đoàn chiên xứ Trà cùng hiện diện với cha Giuse trong ngày ngài nhận quản nhiệm giáo xứ Việt An sáng hôm nay – 26/9/2019.

Ngay từ sáng sớm, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Việt An cũng như cha quản xứ Giuse Huỳnh Công Duy Minh đã sẵn sàng chờ đón đoàn xe của Đức Cha Giuse cũng như quý cha trong giáo phận. Đúng 08 giờ kém đoàn xe Tòa Giám Mục đã xuất hiện ngay từ đầu dốc và liền ngay đó là hồi chiêng dòn được trỗi lên để đón chào Đấng Bản Quyền giáo phận.  Sau khi vào chầu Thánh Thể Chúa, Đức Cha Giuse và 02 cha tân cựu lần lần này cùng về nhà xứ để chuẩn bị cho nghi thức chuyển giao.

Trong buổi lễ, Cha Chánh văn phòng Phaolô đã công bố quyết định bổ nhiệm cha Giuse Nguyễn Hùng về nhận giáo vụ quản nhiệm giáo xứ Việt An, sau đó Đức cha Giuse có đôi lời với cộng đoàn về 02 cha tân cựu. Tiếp đến, cha tân quản nhiệm Giuse tuyên xưng niềm tin của ngài trước cộng đoàn và xác quyết lại lời khấn hứa của ngài khi ngài nhận thánh chức linh mục với Đấng bản quyền giáo phận. Sau đó Đức Cha Giuse trao dây các phép Stola, ghế chủ tọa, tòa giải tội, tòa giảng, chìa khóa Nhà Tạm cho cha tân quản nhiệm Giuse để từ đó cha Giuse thay mặt Đấng Bản Quyền giáo phận chăn dắt đoàn chiên được giao phó. Và để mọi sự được Chúa nâng đỡ, phù trì, cộng đoàn dân Chúa đã có đôi lời nguyện ước dâng lên Ngài trong buổi lễ đáng nhớ hôm nay.

Tiếp đến, lần lượt cha cựu quản xứ và tân quản nhiệm đã có đôi tâm tình với Đức Cha Giuse cũng như với cộng đoàn phụng vụ và liền sau đó là tâm tình của Hội đồng mục vụ giáo xứ với cha cựu quản xứ cũng như với cha tân quản nhiệm. Vị đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ cũng đã cùng với cha cựu quản xứ giới thiệu từng vị trong Hội đồng mục vụ giáo xứ cho cha tân quản nhiệm để bước đầu cha tân quản nhiệm có thể liên hệ trong sứ vụ của mình sau này.

Sau đó, cha hạt trưởng Phaolô Maria – hạt trưởng Tam Kỳ, đại diện Giám Mục tiếp nhận cha tân quản nhiệm vào linh mục đoàn trong giáo hạt, cũng như có đôi lời cảm ơn và gởi gắm đến cha tân quản nhiệm Giuse và không quên có chút quà gởi cha Giuse.

Sau phép lành từ Đấng Bản Quyền giáo phận, mọi người cùng hướng về Đức Maria dâng lên ngài bao nguyện ước để Mẹ hướng dẫn, chỉ bảo cho đoàn con cái Mẹ luôn thực hành những điều mà Con Mẹ luôn mong ước nơi các môn đệ của mình. Xin được chia sẻ vài tấm ảnh để mọi người cùng hiệp thông:

Xin chia sẻ một vài hình ảnh bàn giao nơi giáo xứ Tam Thành: cha Simong Nguyễn Can Trường bàn giao cho cha Antôn Nguyễn Tri Pháp.

Và một vài hình ảnh bàn giao nơi giáo xứ Vân Đõa: cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong bàn giao cho cha Stêphanô Trần Ngọc Nhơn.

Ephrem Huy

Việt An, Tam Thành, Vân Đõa, 26/9/2019

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.
 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply