TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Lễ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu tại Trà Kiệu 1959

@ Lễ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu tại Trà Kiệu

Lễ Bế Mạc Năm Thánh Mẫu sẽ được tổ chức trọng thể tại Trà Kiệu, ngày 2/2/1959, nhằm lễ Đức Mẹ dâng Con đền thánh, do chính Đức Cha Địa Phận chủ sự. Chiều ngày đó, sẽ cử hành lễ trọng theo nghi thức Giám Mục và rước Tượng Đức Mẹ Lộ Đức do Đức Piô XII đã làm phép, của Hiệp Hội Thánh Mẫu quốc tế tặng Việt nam. Vì Đại Hội Thánh Mẫu Toàn quốc cũng sẽ tổ chức tại Sài Gòn vào dịp cuối Năm Thánh Đức Mẹ nên Lễ Trà Kiệu được tổ chức sớm hơn một tuần. Các chi tiết sẽ được ban tổ chức ấn định và công bố. Ngoài lễ kính tôn Đức Mẹ, Trà Kiệu còn là nơi lịch sử vẻ vang của Địa Phận, Đức Cha tha thiết kêu gọi mọi tầng lớp Địa Phận, nhất là giáo hữu Quảng Nam hãy đua nhau đến tham dự đông đảo, hầu gây một lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Trà Kiệu và chuẩn bị cất một đền kính Người cho xứng đáng.

Btt đp QN & ĐN số 7 tr.12, 1958

Leave a Reply