Khuyến Học

Chương trình lễ trao học bổng Mồng 04 Tết Ất Mùi

 

08g30: Thánh lễ tạ ơn tai Nhà Thờ Chính

09g30: Các sinh viên tập trung tại tầng hầm của Nhà Thờ Chính

09g 45: Đọc kinh khai mạc

09g 50: Phát biểu của Trưởng ban phụ trách

10g 00: Phát biểu của thư ký

10g15:  Sinh viên phát biểu ý kiến

10g30:  Trao học bổng

11g00:  Kết thúc

Leave a Reply