Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Chương trình Tôn vinh Đức Mẹ Tháng Hoa 2018

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VINH ĐỨC MẸ THÁNG HOA NĂM 2018

GIÁO HẠT TRÀ KIỆU

STT THỨ BẢY GX PHỤ TRÁCH GX ĐỒNG HÀNH GHI CHÚ
01 28/4 Trà Kiệu //
02 05/5 Hòa Lâm    Trung Phước Đức GM chủ tế TL
03 12/5 Phú Hương Hoằng Phước
04 19/5 Xuân Thạnh La Nang
05 26/5 Ái Nghĩa    Thạnh Mỹ

 

Lưu ý:

1/ Giáo xứ phụ trách lo trọn vẹn cả phần tôn vinh Mẹ lẫn Thánh lễ.

2/ Xin các xứ còn lại trong hạt theo như đã đề nghị cố gắng tham dự và cộng tác.

3/ Thời gian cử hành: 16 giờ 30 tôn vinh,; 17 giờ Thánh lễ

4/ Nơi cử hành: Nhà thờ Núi

 

Trà Kiệu, ngày 15 tháng 4 năm 2018

 

 

Lm. Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply