TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Đức Cha đi kinh lý Địa sở Trà Kiệu (10,11/3/1962)

Đức Cha đi kinh lý Địa sở Trà Kiệu (10,11/3/1962)

Trà Kiệu là một trong các họ đạo cựu trào nhứt và thời danh nhứt Địa Phận Quy Nhơn, nếu không phải là cả nước Việt Nam ! Người giáo hữu Việt Nam nào mà không nghe nói đến Trà Kiệu ? Sở dĩ thời danh như thế, vì ở đây Đức Mẹ Maria đã tỏ lòng từ mẫu đặc biệt đối với giáo hữu và đã cho họ lập được một chiến thắng vẻ vang năm 1885, lịch sử còn ghi chép rõ ràng, lúc phong trào Cần Vương nổi dậy quyết tâm hãm hại và tiêu diệt các họ đạo và người Công Giáo !

Đức Giám Mục rất vui mừng mong chờ ngày đến kinh lý chính thức Địa sở này. Sau khi đã làm xong phận sự tại mấy địa sở chung quanh Tam kỳ, theo chương trình đã định, chiều ngày 10 và 11 tháng 3, 1962 Ngài đã đến viếng Trà Kiệu, Cha chính Simon Huỳnh Sánh đã phái Cha phó Bùi Phúc Dinh cùng một số giáo chức vào tận Tam Kỳ cách xa trên 40 cây số, để đón Đức Giám Mục.

Một cuộc trước bằng xe đạp đã được tổ chức cách Nhà thờ lối 3, 4 cây số: từng trăm chiếc xe, cắm cờ Toà Thánh, đi trước xe Đức Cha, với những tiếng hoan hô inh trời động đất ! Lúc qua Đền Lịch Sử “Đức Bà phù hộ các giáo hữu” cất trên hòn Bửu Châu (Hòn Trọc) năm 1898, để ghi nhớ tích Đức Mẹ hiện ra và giúp giáo hữu thắng trận, ai nấy đều cảm động, tưởng như mình đang tiến vào nơi thánh địa !…

Gần tới Nhà thờ, Cha chính Sánh và giáo hữu đông đúc ở các họ xa gần đã tề tựu để đón Đức Cha và rước vào Thánh Đường theo nghi lễ Hội Thánh. Đức Cha vô cùng cảm động đã nhắc lại đặc ân của giáo hữu Trà Kiệu có khác gì những người được sống ở Lộ Đức, Fatima ?… Ngài khuyên họ phải tỏ ra là những con riêng của Đức Mẹ, sùng kính Đức Mẹ nhứt là trong năm Trái Tim Đức Mẹ này, để cầu bình an cho xứ sở… Đức Cha cũng nhắc đến sự bành trước mau lẹ của Trà Kiệu, vì mới trong 4, 5 năm mà Trà Kiệu đã sản sinh ra 4 địa sở mới: La Tháp, Trung Phước (Nông Sơn), Xuân Thạnh (Bà Rén) và Xuyên Quang, nơi nào bây giờ cũng đông đặc giáo hữu (tân tòng) !… Thật là ơn Đức Mẹ, nhờ công nghiệp các Thánh Tử Đạo, và công khó các vị Thừa sai cũng như các linh mục bản xứ đã coi sóc địa sở nầy… Nhưng còn biết bao người chưa biết Chúa ! Giáo hữu Trà Kiệu còn phải tham gia rất nhiều vào các công cuộc truyền giáo và Công giáo Tiến hành…

Cuộc chào mừng đã được tổ chức liền sau đó ngay trước nhà Cha sở, bên mộ 2 vị Thừa sai có công lớn đối với Trà Kiệu: Cha Lalane (Cố Lan) qua đời 1938, và Cha Benoit (Cố Sáng) vì nghĩa vụ đã bị Việt Minh giết chết năm 1954.

Trong hai ngày, Đức Cha đã làm phép Thêm Sức cho 1.245 người.

Btt đp QN & ĐN số 27 tr. 8-10, 1962

Leave a Reply