TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Thánh Lễ xin ơn tại Nhà Thờ Núi Trà Kiệu

 

Thánh Lễ xin ơn tại Nhà Thờ Núi Trà Kiệu

Địa Phận Đà Nẵng

UT UNUM SINT

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 5 năm 1963

Linh mục Gioan Nguyễn Quang Xuyên

Tổng Đại Diện Địa Phận Đà Nẵng

Kính gởi: Quý Cha

                 Quý Tu Sĩ Nam Nữ

                 và toàn thể anh chịn em Giáo hữu

 

Kính Cha và anh chị em thân ái.

Trước tiên tôi xin thành thật kính chúc Cha, Tu Sĩ nam nữ và Giáo hữu trong Địa sở được vạn sự lành trong tay Đức Mẹ.

Thưa Cha, ý Chúa quang phòng, trong cuộc bầu cử ngày 14 tháng 5 vừa qua, tôi đã được chọn làm Cha chính Địa Phận. Tôi biết mình tài hèn sức kém, không bao giờ dám mơ tưởng đến, vì Honor là Onus, nhưng theo ý Đức Cha dạy: “Vox Populi: Vox Dei” hơn nữa vì nghĩ đến tương lai Địa Phận nhà, nên tôi cúi đầu vưng chịu. Nay nghĩ đến ngày mai với bao khốn khó đang chờ, Địa Phận sơ sinh, thiếu nhơn viên, thợ gặt, thiếu tài lực phương tiện, tôi rất ái ngại.

Nhưng tôi hy vọng, trước nhờ ơn Chúa và Đức Mẹ thương: “Omnia possum in Eo qui me confortat”, sau nhờ tài lãnh đạo khôn ngoan và sáng suốt của Đức Cha, cùng tấm lòng hy sinh vô bờ bến Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ và sự cộng tác đắc lực của giáo dân, chúng ta sẽ cùng nhau chung sức vượt qua khó khăn và mạnh tiến trên con đường xây dựng.

Từ trước đến nay, Quý Cha, Quý Tu Sĩ đã góp phần đắc lực trong việc Tông đồ, tôi mong rằng từ nay, với Địa Phận mới, với Chủ Chăn mới, chúng ta cùng đoàn kết nổ lực thêm hơn hầu mở nước Chúa trong các tâm hồn.

Thưa Cha, để kỷ niệm ngày Giáo Hội thương ban Sắc lệnh thành lập Địa Phận nhà, và nhứt là để cầu nguyện cho Đức Cha và Địa Phận mới, tôi xin Cha vui lòng làm một lễ Misa trong một ngày thứ Bảy tháng 6 (honorarium sẽ liệu sau). Riêng giáo dân trong địa sở, xin Cha ban lệnh tổ chức tuần tam nhựt Đức Mẹ theo ý trên.

Sau hết vì hiện tình bất an trong Địa Phận, để cầu nguyện cho những địa sở đang lâm cảnh tản cư cực khổ và nhứt là để kêu xin Đức Mẹ chúc lành cho công cuộc xây dựng Địa Phận mới được tiến triển tốt đẹp, tôi quyết định tổ chức một Thánh Lễ xin ơn tại Nhà Thờ Núi Trà Kiệu, mục đích dâng kính Địa Phận cho Đức Mẹ, dưới quyền Chủ toạ Đức Giám Mục Địa Phận vào ngày 18/6/63 lúc 8 giờ.

Trân trọng kính mời Cha vui lòng quá bước đến dự lễ góp lời cầu nguyện. Sau Thánh Lễ, xin Cha dùng bữa cơm thân mật gia đình tại Địa Sở Trà Kiệu.

Kính chúc Cha và Tu sĩ cùng Giáo hữu an mạnh với tấm lòng biết ơn.

Xin cầu cho nhau,

Linh mục Gioan Nguyễn Quang Xuyên

Tổng Đại Diện Địa Phận Đà Nẵng

B.C. Sẵn sàng tiếp Quý Cha chiều 17/6, ngày áp.

Btt đp QN & ĐN số 36 tr. 56-57, 1963

Leave a Reply