Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu Chầu Lượt 30/5/2017

Theo phân công của Giáo phận: Chúa nhật 3 Phục Sinh – 30/5/2017, giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu thay mặt cho toàn thể giáo phận nhà chầu Thánh Thể Chúa. Từ sau thánh lễ nhì dành cho Thiếu nhi, các phiên chầu lần lượt được cử hành theo lịch như sau:

09h30 – 10h00: Ban giáo lý + các em thiếu nhi

10h00 – 11h00: Phái Đông + Lộc Đông

11h00 – 12h00: Giáo xứ Hòa Lâm

12h00 – 13h00: Phái Tây + Phú Nham

13h00 – 14h00: Phái Nam + Chiêm Sơn

14h00 – 15h00: Phái Bắc

15h00 – 16h00: Nữ tu cộng đoàn Mến Thánh Giá và Phao-lô.

Ước mong với những giờ ở bên Chúa cách đặc biệt, mỗi người được hưởng tình thân sâu xa của Chúa, được gần gũi, tâm sự, cầu xin Chúa cho bản thân, cho người thân, cho giáo xứ, giáo phận; cũng như cho sự bình an và ơn cứu độ của thế giới.

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 30/4/2017

  

Leave a Reply