IMG_4099.JPG - 265.24 kb
TTTM Trà Kiệu

Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu Cử Hành Thứ Năm Tuần Thánh 24/3/2016

Để bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua, sáng nay – thứ Năm Tuần Thánh, cộng đoàn phụng vụ đã tham dự Lễ đèn nhất lúc 04h30 theo chương trình đã được phân công:

–          Gẫm thứ nhất: Ban đại diện giáo khóm Đông.

–          Gẫm thứ hai: Ban đại diện giáo khóm Bắc.

–          Gẫm thứ ba: Giới Lão Ông.

–          Gẫm thứ tư: Giới Lão Bà.

–          Gẫm thứ năm: Giới Hiền Mẫu

Đến chiều, lúc 17h00, cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh lễ tưởng niệm việc Chúa lập bí tích Thánh Thể cùng với chức Linh Mục. Trong tâm tình tạ ơn sâu xa vì quà tặng cao cả mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta chính là Mình và Máu Thánh Người, cộng đoàn phụng vụ đã hiệp dâng Thánh lễ chiều nay với trót cả tâm tình thờ lạy, yêu mến, tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức Rửa chân: cha chủ tế cử hành lại chính hành động của Chúa Giê-su đã nêu gương tại phòng Tiệc ly năm xưa để nhắc nhớ mỗi người về tình yêu thương phục vụ trong khiêm tốn mà Chúa muốn con cái Ngài học đòi, bắt chước. Sau đó, Thánh lễ tiếp tục như thường lệ.

Phụng vụ được tiếp nối bằng cuộc Rước Kiệu Mình Thánh Chúa cách trọng thể xuống nhà thờ Hầm và ở đó Thánh Thể Chúa được tôn thờ công khai cho đến nửa đêm như lịch đã thông báo:

–          Sau Thánh lễ – 19h00: Thiếu nhi giáo xứ, Ban giáo lý phụ trách.

–          19h00 – 20h00: Lộc Đông, Phú Nham, Chiêm Sơn. Lộc Đông phụ trách.

–          20h00 – 21h00: giáo khóm Đông Trà.

–          21h00 – 22h00: giáo khóm Tây Trà.

–          22h00 – 23h00: giáo khóm Nam Trà.

–          23h00 – 23h30: giáo khóm Bắc Trà.

23h30 – 24h00: 02 cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá và Phao-lô. Cộng đoàn Mến Thánh Giá phụ trách. 

 

IMG_4099.JPG - 265.24 kb

 

IMG_4112.JPG - 237.96 kb

 

IMG_4115.JPG - 247.13 kb

 

IMG_4122.JPG - 249.67 kb

 

IMG_4128.JPG - 186.58 kb

 

IMG_4132.JPG - 206.08 kb

 

IMG_4138.JPG - 247.63 kb

 

IMG_4141.JPG - 224.5 kb

 

IMG_4155.JPG - 217.65 kb

 

IMG_4160.JPG - 248.4 kb

 

IMG_4162.JPG - 210.85 kb

 

Xin mời xem hình đầy đủ với dung lượng lớn tại đây:

Leave a Reply