TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Thư chung của Đức Giám Mục Địa Phận về việc tổ chức “Đại Hội Thánh Mẫu Địa Phận” tại Trà Kiệu, ngày 29,30 và 31/5/1971

@ Thư chung của Đức Giám Mục Địa Phận về việc tổ chức “Đại Hội Thánh Mẫu Địa Phận” tại Trà Kiệu, ngày 29,30 và 31/5/1971

Kính thưa quý Cha,

quý tu sĩ nam, nữ,

Toàn thể anh chị em giáo hữu,

 

S

au khi tham khảo ý kiến Hội Đồng các Linh Mục qua ba buổi họp ngày 20/10/70; 17/11/70 và 10/2/71.

Tôi nhận thấy, để:

– Phù hợp với những biến chuyển của dấu chỉ thời đại Thánh Mẫu, nhằm mục đích làm cho Dân Chúa ý thức cuộc sống của tinh thần Mẹ Maria.

– Thích nghi với đường hướng của Công Đồng Vatican II.

– Cầu nguyện cho nền Hoà Bình Công chính của Việt Nam và Thế Giới.

Tôi quyết định sẽ tổ chức thật long trọng “Đại Hội Thánh Mẫu tại Trung Tâm Thánh Mẫu Địa Phận ở Trà Kiệu thuộc quận Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, vào những ngày cuối tháng Đức Mẹ: 29,30 và 31/5/1971, ngày bế mạc nhằm ngày Lễ Vương Quyền Đức Mẹ.

Như Quý Cha, Quý Tu sĩ, Nam Nữ và Anh chị em giáo hữu đã biết, Trà Kiệu là một danh lam, có Đền Thờ Đức Mẹ cổ kính, là nơi linh địa được truyền tụng có Đức Mẹ hiện ra để phù hộ các giáo hữu qua nhiều cơn bách hại, khốn khó… đi liền với lịch sử Giáo Hội Việt Nam và nhịp sống của Dân tộc.

Địa Phận Đà Nẵng cũng đã chọn Trà Kiệu làm Trung Tâm Thánh Mẫu cho Địa Phận và đã có tổ chức Đại Hội tại đây vào năm 1959.

Nay, trong khi đất nước đang bước vào một giai đoạn đặc biệt, hoàn cảnh an ninh tại Trà Kiệu có phần khả quan, việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu xét tưởng là thích hợp.

Để Đại Hội được thành công về mọi phương diện, tôi thiết tha kêu gọi Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ, Anh chị em giáo hữu hãy tuỳ theo khả năng của mình, góp công góp của, tích cực thực hiện chương trình Đại Hội đã được ấn định.

Thưa Quý Cha,

Quý Tu sĩ Nam Nữ,

Toàn thể giáo hữu trong Địa Phận

Tôi tin tưởng ngay từ giờ phút nầy, mọi người chúng ta dâng lên Thiên Chúa những hy sinh, những lời nguyện thống thiết để xin Thiên Chúa chúc phúc cho công việc chúng ta đang thực hiện.

Tin ở Mẹ Maria với danh hiệu của Ngài là “Đức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu”, chúng ta nổ lực hoạt động để thành công.

Kính chào Quý Cha, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và toàn thể giáo hữu.

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 2 năm 1971

P.M. Phạm Ngọc Chi

Giám Mục Đà Nẵng

Btt đp QN & ĐN số 12 tr.1-2, 1971

Leave a Reply