Tin Tức

Hình Ảnh Giáo Phận Đà Nẵng Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 01/01/2015

Ngày 01/01/2015, Lễ Mẹ Thiên Chúa, Giáo phận Đà Nẵng hành hương về Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu lần I với hy vọng sẽ được duy trì định kỳ hằng năm sau này, xin giới thiệu một số hình ảnh:

Dẫn Lễ Hành Hương Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu Dịp Đầu Năm Dương Lịch 2015

Giáo Phận Đà Nẵng Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu  Đầu Năm Dương Lịch (01.01.2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem hình đầy đủ và dung lượng lớn tại đây: 

Leave a Reply