Điểm Tin Cuối Tuần

Điểm Tin Cuối Tuần: Chúa Nhật Chúa Hiển Linh – Năm B 04/01/2014

Vatican. Năm 2014: Giáo hội Công giáo thế giới tăng thêm 15 triệu tín hữu. Ngày 31-12, kết thúc năm 2014, Đài Phát thanh Vatican loan tin: Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng với tỉ lệ 17,49%, tăng thêm 0,01% so với năm trước. Sau đây là những số liệu liên quan đến các lĩnh vực tổ chức và hoạt động của Giáo hội được Fides dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Niên giám của Giáo hội (tính đến ngày 31-12-2012). + là tăng, – là giảm, = là không thay đổi. Dân số thế giới – Tín hữu Công giáo:

Châu

Dân số 

Tín hữu CG

Tỉ lệ

Châu Phi

1.066.140.000 
(+26.644.000)

198.587.000 
(+ 4.920.000)

 18,63 % (=)

Châu Mỹ

946.971.000 
(+ 8.639.000)

598.819.000 
(+ 6.509.000)

63,24 % 
(+ 0,12)

Châu Á

4.254.259.000 
(+51.473.000)

134.641.000 
(+ 2.403.000)

3,16 % 
(+ 0,01)

Châu Âu

718.706.000 
(+ 2.977.000)

286.868.000 
(+ 1.122.000)

 39,91 % 
(- 0,01)

Châu ĐD

37.301.000 
(+ 314.000)

9.706.000 
(+ 76.000)

 26,04 % 
(+ 0,02)

Tổng cộng

023.377.000 
(+90.067.000)

228.621.000 
(+15.030.000)

 17,49% 
(+ 0,01)

Số dân / Số tín hữu CG trên một linh mục

Châu lục

Số dân trên một linh mục

Số tín hữu CG trên một linh mục

Châu Phi

26.565 (- 49)

4.948 (- 11)

Châu Mỹ

7.704 (+ 76)

4.871 (+ 56)

Châu Á

47.531 (- 365)

2.242 (- 12)

Châu Âu

3.854 (+ 63)

1.538 (+ 17)

Châu ĐD

7.897 (+ 199)

2.054 (+ 50)

Tổng cộng

572 (+ 178)

965 (+ 29)

Linh mục

Châu lục

Tổng số
linh mục

Linh mục
giáo phận

Linh mục
dòng

Châu Phi

40.133 
(+ 1.076)

27.493
 (+ 907)

12.640 
(+ 169)

Châu Mỹ

 122.924 
(- 90)

82.864 
(+ 387)

40.060 
(- 477)

Châu Á

 60.042 
(+ 1.364)

34.731 
(+ 596)

25.311 
(+ 768)

Châu Âu

186.489 
(- 1.375)

131.742 
(- 633)

54.747 
(- 742)

Châu Đại dương

4.725 
(- 80)

2.771 
(- 42)

1.994 
(- 38)

Tổng cộng

313 
(+ 895)

561 
(+ 1.215)

752 
(- 320)

Tu sĩ nam nữ

Châu lục

Nam tu sĩ

Nữ tu sĩ

Châu Phi

8.645 (+ 53)

68.590 (+ 727)

Châu Mỹ

15.953 (- 180)

186.395 (- 4.288)

Châu Á

11.688 (+ 138)

169.590 (+ 2.167)

Châu Âu

17.574 (+ 137)

269.532 (- 9.051)

Châu ĐD

1.454 (+ 81)

8.422 (- 232)

Tổng cộng

314 (+ 229)

529 (- 10.677)

Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số
Đ
CS

ĐCS
giáo phận

ĐCS
dòng

Châu Phi

27.728 
(+ 245)

18.713 
(+ 330)

9.015 (- 85)

Châu Mỹ

35.841 
(- 624)

23.998 
(- 278)

11.843 
(- 346)

Châu Á

35.476 
(+ 179)

16.321 
(- 11)

19.155 
(+ 190)

Châu Âu

19.928 
(- 368)

12.274 
(-306)

7.654 
(- 62)

Châu Đại dương

1.078 
(+ 3)

683 
(- 23)

395 
(+ 26)

Tổng cộng

051 
(- 565)

989 
(- 288)

062 
(- 277)

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số
T
CS

TCS
giáo phận

TCS
dòng

Châu Phi

53.085 
(- 161)

47.295 
(+ 278)

5.790 
(- 439)

Châu Mỹ

13.965 
(+ 68)

10.307 
(+ 196)

3.658 
(- 128)

Châu Á

25.065 
(+ 381)

16.074 
(+ 354)

8.991 
(+ 27)

Châu Âu

10.353 (- 97)

6.096 (- 211)

4.257 (+ 114)

Châu Đại dương

235 
(- 18)

182 
(- 13)

53 
(- 5)

Tổng cộng

703 
(+ 173)

954 
(+ 604)

749 
(- 431)

Vatican. Ngày Hoà bình Thế giới: “Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em”. Từ gần 50 năm nay, Giáo hội Công giáo lấy ngày 01 tháng Giêng hằng năm để cử hành Ngày Hoà bình Thế giới. Với chủ đề “Không còn là nô lệ, nhưng là anh chị em”, Ngày Hoà bình Thế giới lần thứ 48 năm nay (2015) muốn nhấn mạnh đến cuộc đấu tranh chống lại mọi hình thức khai thác, buôn bán nô lệ, mại dâm phụ nữ và trẻ em – một ưu tiên của triều đại giáo hoàng Phanxicô. Trong sứ điệp Ngày Hoà bình Thế giới năm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi không mua các sản phẩm do các nạn nhân của chế độ nô lệ làm ra. Ngài mong muốn cả thế giới vào cuộc nhằm chấm dứt hiện tượng khai thác nô lệ tồi tệ vẫn đang diễn ra trong sự thờ ơ nói chung. (hdgmvietnam.org)

Vatican. Gần 6 triệu người gặp ĐGH. Phanxicô trong năm 2014 tại Vatican. Đức Giáo Hoàng Phanxicô chào mừng những tín hữu hành hương về Giáo Đô Rôma tại quảng trường Thánh Phêrô ngày lễ Giáng sinh.

Theo thông báo từ đài Radio Vatican công bố hôm thứ hai ngày 29.12.2014 thông kê từ Phủ Giáo Hoàng đã hoàn thành. Tổng số trong năm 2014 có hơn 5.900.000 tín hữu tham gia trong các cuộc gặp gỡ khác nhau với Đức Thánh Cha Phanxicô. (vietcatholic.org)

Leave a Reply