TTTM Trà Kiệu

Kỷ niệm 127 năm Đức Mẹ hiện ra – Thông báo

Kỷ niệm 127 năm Đức Mẹ hiện ra

Diễn tiến nghi thức tôn vinh & tạ ơn Mẹ Trà Kiệu

                Tối thứ Hai 10 – 09 – 2012  lúc 19g30

 

 I.                  Phần kinh nguyện

  1. Hát kinh Chúa Thánh Thần.
  2. Kinh truyền tin, Tin, Cậy, Mến….
  3. Cha quản xứ dâng hương, các gia đình dâng hoa.
  4. Đang khi cha quản xứ hướng dẫn lần hạt “ Năm sự vui”

Các gia đình tiếp tục lên dâng hoa nơi kiệu Mẹ.

 1. Từng gẫm của 5 sự vui do cha quản xứ suy niệm, sau

     đó lần hạt. Kết thúc mỗi chục ( Lạy Chúa GS, xin tha

     tội…) đội kèn thổi đoản khúc “ Ave, Ave, Ave Maria

     ( 2 lần). Khi nghe kèn thổi, cộng đoàn đua cao nến lên

     Lần hạt xong thì đi kiệu.

 II.               Phần kiệu

  1. Thánh giá, đèn hầu, lọng che.
  2. Thiếu nhi.
  3. Thanh niên nam nữ.
  4. Gia trưởng – Mẹ gia đình.
  5. Lễ sinh.
  6. Cha chủ sự.
  7. Bàn kiệu, lọng che…
  8. Lão ông, lão bà.

 III.           Đi Kiệu

  1. Đọc lịch sử biến cố tháng 9/1885. Sau mỗi đoạn Ca

Đoàn Tử Đạo hát 1 bài về Đức Mẹ.

 1. Lời nguyện, phép lành của cha quản xứ.
 2. Ra về. Kết thúc đêm I

 

     Tối thứ Ba 11 – 09 – 2012 

 I.                  Thánh lễ tạ ơn lúc 18g30’

II.               Sau hiệp lễ kiệu MTC

1.Thứ tự như kiệu Đức Mẹ

2. Cha phó phụ trách cầm hào quang MTC

3. Đi kiệu : hát sau mỗi phần suy niêm của cha quản xứ

     ( Ca đoàn Tử Đạo phụ trách hát lễ, kiệu)

 1. Phép lành MTC kết thúc.

 

 

 

 

                      “ ….Cầu xin Mẹ đoái thương

                              Cho Giáo Hội Việt Nam

                         Mãi trung trinh với tình Mẹ yêu! “

 

                                    Trà Kiệu, ngày 6 tháng 9 năm 2012

                                         Cha quản xứ kính thong báo

Leave a Reply