Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Lễ Thánh Monica Bổn Mạng Của Giới Hiền Mẫu 26/8/2017

Vì Thánh lễ mừng kính Thánh nữ Monica trùng vào ngày Chúa nhật 21 thường niên, nên chiều hôm nay, 26/8/2017, tại nhà thờ Chính, cộng đoàn phụng vụ cùng quây quần bên nhau để hiệp dâng Thánh lễ mừng bổn mạng của giới Hiền Mẫu.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Gioan chia sẻ về đời sống của Thánh nữ Monica: bằng tình vợ, tình mẹ đã gắn kết đời sống gia đình, dựa trên nền tảng đức tin bền vững. Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho các người mẹ luôn biết chu toàn bổn phận làm mẹ, làm vợ trong gia đình bằng tình yêu và đức tin mình đã lãnh nhận.

Trong bài giảng, cha Gioan dựa trên câu Lời Chúa: “Anh em hãy nên trọn lành như Cha anh em là Đấng Trọn Lành”, ngài nhấn mạnh việc sống nên Thánh không phải chỉ ở nơi các linh mục, tu sĩ nam nữ, mà còn ở cả bậc giáo dân nữa. Sống nên Thánh là biết sống thuận theo ý Chúa. Thánh Monica đã trở nên gương sáng cho nhiều người bằng: sự nhẫn nhục,  hy sinh trong đời sống gia đình và liên lỉ cầu nguyện để hoán đổi đời sống chồng con. Mỗi người hãy bắt chước ngài và ý thức điều đó để trong trung thành, đơn sơ, khiêm tốn biết chu toàn sứ vụ làm mẹ, làm vợ mà mình đã lãnh nhận.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Gioan cùng cộng đoàn phụng vụ cùng chúc mừng lễ bổn mạng của giới Hiền Mẫu bằng một tràng pháo tay. Qua đây, ngài mời gọi những người mẹ còn ở bên ngoài, hãy tham gia vào giới Hiền Mẫu và bằng đời sống noi theo gương Thánh nữ Monica, hãy biết quan tâm đến nhau trong lời cầu nguyện và chia sẻ, hầu mỗi gia đình ngày càng thăng tiến hơn trong đức tin. Cha Gioan cũng không quên nhắc nhở những người cha, người chồng, người con, hãy cùng cộng tác với những người mẹ/vợ để chia sẻ những gánh nặng mà người vợ, người mẹ đang gánh vác, hầu gia đình trở nên như Thánh Gia xưa.

Nguyện xin Thánh nữ Monica luôn hướng dẫn, cầu bầu cùng Chúa cho các người mẹ, để với sự khôn ngoan Chúa ban, những nội tướng trong gia đình biết gìn giữ hạnh phúc và giúp cho những thành viên trong gia đình ngày cành thăng tiến hơn trong đời sống đức tin. Amen.

Tin: Ephrem Huy

Ảnh: Photo Thông 

Trà Kiệu, 26/8/2017

Leave a Reply