IMG_8020.JPG - 258.71 kb
TTTM Trà Kiệu

Nữ Tu Aurélienne Nguyễn Thị Duyên Mừng 50 Năm Khấn Dòng 28/8/2016

Lúc 05 giờ sáng, ngày 22/8/2016, Thánh lễ Khấn Dòng cho các chị em Dòng Mến Thánh Giá Quy Nhơn tại Nhà thờ Chánh Tòa Giáo phận Qui Nhơn, trong đó có Nữ Tu Aurélienne Nguyễn Thị Duyên, mừng 50 Năm Khấn Dòng. Sơ Duyên là người có rất nhiều năm sống và phục vụ tại Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu.

Và sáng ngày 28/8/2016, lúc 4g45 tại Thánh Đường Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu dâng Thánh lễ tạ ơn và dùng điểm tâm thân mật. TràKiệu.net xin kính chúc mừng Sơ và hiệp ý cầu nguyện tạ ơn Chúa với Sơ.

IMG_8020.JPG - 258.71 kb

 

IMG_8021.JPG - 197.48 kb

 

IMG_8023.JPG - 192.69 kb

 

IMG_8026.JPG - 218.85 kb

 

IMG_8030.JPG - 229.66 kb

 

IMG_8032.JPG - 186.06 kb

 

IMG_8033.JPG - 174.33 kb

 

IMG_8035.JPG - 177 kb

 

IMG_8036.JPG - 170.62 kb

 

IMG_8037.JPG - 231.56 kb

 

IMG_8040.JPG - 199.44 kb

 

IMG_8044.JPG - 271.54 kb

 

IMG_8045.JPG - 276.13 kb

 

IMG_8047.JPG - 262.06 kb

 

IMG_8049.JPG - 261.9 kb

Leave a Reply