_DSC5891.JPG - 327.76 kb
Trà Kiệu Bốn Phương

Nữ Tu Marie de l’Assomption Nguyễn Thị Giám Mừng 70 Năm Khấn Dòng 27/8/2016

Mặt dầu không còn phục vụ tại Giáo Xứ TTTM Trà Kiệu, với khoảng 90 tuổi đời, 70 năm tuổi Dòng Thánh Phaolô Đà Nẵng và hơn 10 năm phục vụ tại Trà Kiệu, nhưng Sơ Marie luôn in sâu vào tâm trí của rất nhiều con cái Trà Kiệu. 

Lúc 05g00 sáng 27/8/2016, tại Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, Sơ đã long trọng mừng Kim Cương Khánh (70 Khấn Dòng), một sự kiện vô cùng đặc biệt. TràKiệu.net xin kính chúc mừng và hiệp ý tạ ơn Chúa với Sơ.

_DSC5891.JPG - 327.76 kb

 

_DSC5772.JPG - 216.33 kb

 

_DSC5782.JPG - 227.28 kb

 

_DSC5785.JPG - 251.36 kb

 

_DSC5794.JPG - 218.25 kb

 

_DSC5808.JPG - 261.28 kb

 

IMG_0769.JPG - 191.7 kb

 

_DSC5816.JPG - 210.3 kb

 

_DSC5820.JPG - 221.56 kb

 

_DSC5826.JPG - 128.99 kb

 

_DSC5840.JPG - 208.1 kb

 

_DSC5843.JPG - 186.46 kb

 

_DSC5846.JPG - 250.27 kb

 

_DSC5850.JPG - 234.89 kb

 

_DSC5855.JPG - 218.25 kb

 

_DSC5861.JPG - 152.01 kb

 

_DSC5865.JPG - 229 kb

 

_DSC5879.JPG - 231.54 kb

 

_DSC5883-Pano.JPG - 132.77 kb

 

_DSC5886.JPG - 239.14 kb

Leave a Reply