Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Phiên chầu lượt – Chúa Nhật lễ Lá, 28/3/2021

Theo lịch đã phân công, Chúa nhật lễ Lá hôm nay, giáo xứ Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu thay mặt cho giáo phận Chầu Thánh Thể để bày tỏ lòng cung kính và tôn thờ của mình dành cho Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình làm Hy Tế cứu chuộc nhân loại.

Sau Thánh lễ Nhì là giờ chầu của các em giáo lý, tiếp đến là giờ chầu của các giáo khóm: Đông, Tây, Nam, Bắc, giáo họ Lộc Đông + Phú Nham và giáo họ Chiêm Sơn.

Xin được chia sẻ vài hình ảnh để mọi người cùng hiệp thông, cầu nguyện:

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply