TTTM Trà Kiệu

Tài liệu quan trọng về Đức Mẹ Trà Kiệu

Tài liệu quan trọng về Đức Mẹ Trà Kiệu

Tháng 9 là một tháng không thể nào quên đối với mỗi người con của đất Mẹ Trà Kiệu. Vì sao vậy?

 Qua tháng 9, họ có quyền tự hào về cha ông họ đã sống đức tin một cách hết sức sắc son. Quan trọng hơn cả, chúng ta có thể nói rằng, chính đức tin đã cứu lấy họ và cứu lấy Đức Tin của họ.

Qua niềm tin vào Chúa và cậy trông vào sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria mà ngày hôm nay chúng ta có thêm một Đức Mẹ “Trà Kiệu” giữa những nào là Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ La Mã, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ Fatima…

Có thể nói biến cố Đức Mẹ Trà Kiệu không chỉ thuần túy là biến cố của niềm tin, mà còn là một biến cố mang tích lịch sử cả Đạo lẫn đời.

Chúng ta không quá khó khăn để tìm hiểu về vấn đề Văn Thân (1885) trong lịch sử đời.

Riêng với Đạo, chúng ta biết rằng biến cố Đức Mẹ Trà Kiệu xảy ra tháng 9 năm 1885, thì đúng 1 năm sau, tháng 9 năm 1886, tại Paris đã có một loạt bài về biến cố này trên tuần báo Les Missions Catholiques. Loạt bài này được viết bởi cha Geffroy, một thừa sai, người đã trực tiếp tiếp xúc với những người trong cuộc để lắng nghe và ghi chép lại khá tỉ mỉ ngay khi biến cố mới vừa xảy ra. Tưởng cũng nên lưu ý rằng, thời bấy giờ (cuối thế kỷ 19), việc liên lạc không dễ dàng gì. Để đi lại giữa Pháp và Việt Nam, nhiều khi phải mất cả hàng tháng mới có thể đến nơi được, nên một năm sau, loạt bài được đăng thì đó quả là một tin nóng (hot).

Nhân dịp kỷ niệm 128 năm tri ân Mẹ Trà Kiệu (1885-2013), chúng tôi xin phổ biến và giới thiệu lại tài liệu quý này.

Đây là nguyên bản tiếng Pháp, chúng tôi đánh máy lại để thuận lợi trong việc sử dụng. Bấm chuột vào đây để tải xuống hoặc bấm vào đây để đọc trực tuyến: UNE PAGE DE PERSÉCUTION EN COCHINCHINE.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tìm kiếm được tập tin scan lại nguyên tờ báo tiếng Pháp và xin cũng được chia sẻ để khẳng định tính trung thực và chuẩn xác của nguồn thông tin. Bấm chuột vào đây để tải về máy. (Xin cũng được mở ngoặc chia sẻ thêm rằng, quý độc giả nào quan tâm đến Giáo Sử thì đây là một kho tài liệu vô cùng quý giá, toàn bộ các số phát hành của Les Missions Catholiques đã được scan sưu tập lại thành bộ theo từng năm phát hành, hãy bấm chuột vào đây để xem hoặc tải về nếu muốn).

Toàn bộ bài báo được đăng trên 3 kỳ. Kỳ thứ nhất đăng ngày 03/9/1886, trang 428 trong bộ sưu tập, tương ứng với trang 434 theo tập tin đính kèm. Kỳ thứ hai đăng ngày 10/9/1886, trang 442 trong bộ sưu tập, tương ứng với trang 448 theo tập tin đính kèm. Kỳ thứ ba đăng ngày 17/9/1886, trang 452 trong bộ sưu tập, tương ứng với trang 461 theo tập tin đính kèm.

Để đọc tiếng Việt, xin bấm chuộc vào đây để tải về hoặc bấm vào đây để đọc trực tuyến: Một trang sử thương đau ở giáo đoàn Trà kiệu. Đây là tài liệu do chúng tôi trích đánh máy lại từ tập “Linh Địa Trà kiệu” của P.C.Đ và L.V.T.

Để thêm phần sống động, dễ nhớ và dễ cảm nghiệm bằng chính thể thơ thuần Việt, thể thơ lục bát, chúng tôi cũng đã xin phép và đánh lại toàn bộ tập thơ “Trà Kiệu – Văn Thân” của L.C.Đ. Muốn đọc trực tuyến hãy bấm chuột vào đây: Trà Kiệu (thơ)để tải về xin bấm vào đây.

Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu tập tài liệu này đến toàn thể quý vị và nguyện xin Đức Mẹ Trà Kiệu tiếp tục cầu thay nguyện giúp cho chúng ta hết thảy.

BBT

Leave a Reply