Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Tam nhật kỷ niệm 134 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885 – 2019)

Như cha quản xứ Gioan và Hội đồng mục vụ giáo xứ đã thông báo, 19h00 tối nay – 08/9/2019, đoàn chiên xứ Trà cùng quây quần với vị chủ chăn của mình trước tiền đường nhà thờ Chính – nơi mà 134 năm trước đây, Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp tổ tiên xưa thoát khỏi cơn giáo nạn Văn Thân, để khởi đầu tam nhật (08 – 10/9) dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Hiền yêu quý của mình.

Không phải giáo mác, gậy gộc nhưng vẫn là “vũ khí lợi hại” mà cha ông đã luôn dùng khi xưa– tràng chuỗi Mân Côi, cha con xứ Trà hôm nay, trước tượng Mẹ, cùng lắng nghe, suy niệm Lời Chúa và dâng lên các Đấng những chục kinh Mân Côi với tất cả tấm lòng tri ân của mình.

Sau những chục kinh Mân Côi, đoàn con cái xứ Trà lần nữa được lắng nghe những trang sử bi thương có, hào hùng có, về biến cố 1885 mà cha ông, tổ tiên đã vượt qua để giữ vững đức tin dưới sự phù hộ của Thiên Chúa và đặc biệt là Đức Maria.

Xin chúc tụng Chúa và Mẹ vì những việc phi thường mà các Ngài đã tỏ hiện rõ ràng nơi mảnh đất này trên cha ông chúng con. Xin tạ ơn Chúa và Mẹ đã gìn giữ cha ông chúng con thoát được cơn bách hại khủng khiếp của quân Văn Thân. Và xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót cùng Mẹ của lòng xót thương tiếp tục hướng dẫn, nâng đỡ đoàn chiên giáo xứ hôm nay biết sống đức tin sống động hơn và làm chứng cho đức tin mà cha ông truyền lại, hầu làm vinh danh Chúa nơi mảnh đất linh thiêng này, cũng như loan truyền Tình Yêu Chúa cho những anh chị em lương dân đang sống trong và kề cận giáo xứ chúng con. Amen.

Trà Kiệu, 08/9/2019

Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply