TTTM Trà Kiệu

Tam Nhật Vượt Qua và Đêm Vọng Phục Sinh 2014

Xin giới thiệu chùm ảnh Tâm Nhật Vượt Qua và Đêm Vọng Phục Sinh 2014 tại Gx TTTM Trà Kiệu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin mời xem đầy đủ và kích cỡ lớn tại đây:

Leave a Reply