Tâm Thư và Kêu Gọi

Thành Kính Phân Ưu: Bà Matta Trần Thị Lệ

 

Được tin Bà Matta Trần Thị Lệ (tục gọi Bà Thông), thân mẫu của Ông Lê Tinh Thông (Trưởng ban và là ân nhân hội khuyến học Trà Kiệu) vừa mới qua đời tại Hoa Kỳ. Trakieu Foundation và Trakieu.net xin thành thật chia buồn cùng Ông và gia đình, nguyện xin Chúa cho linh hồn Bà sớm về hưởng nhan thánh Ngài. Trakieu Founfation cùng Trakieu.net cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Bà vào thánh lễ sáng Chủ nhật ngày 30/3/2014 tại Thánh đường Trà Kiệu do Cha chánh xứ Phaolô Đoàn Quang Dân chủ sự.

                                                                  Ban đại diện Trakieu Foundation và Trakieu.net

 

                                                               Phạm Cảnh Đáng – Lưu Văn Thiên – Trương Văn Thơm

 

Leave a Reply