Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ mồng Hai Tết Tân Sửu: Kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ, 13/02/2021.

Sau Thánh lễ sáng sớm nay lúc 04h45 tại nhà thờ Chính được cha phụ tá An-tôn dâng lễ với ý nguyện cầu cho ông bà tổ tiên, ông bà cha mẹ, thì lúc 08h00 và 08h30 lần lượt tại nghĩa trang Cửa Hẩn và Đồng Quảng, cha Phi-lip-phê, quản xứ Xuân Thạnh – hạt trưởng hạt Trà Kiệu và cha quản xứ Simon đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên trong toàn giáo xứ.

Tại nghĩa trang Cửa Hẩn, mở đầu Thánh lễ, cha Phi-lip-phê mượn lời bài ca nhập lễ: “Ngày đầu xuân bao người đi xa cũng về với gia đình, Cũng về với ân tình, ngất ngây với nguồn yêu mến…” để ngỏ lời chào đến cộng đoàn dân Chúa xứ Trà và mong ước mọi người gắn kết nên một trong Tình Yêu Thiên Chúa để có thể đón nhận ơn lành của Ngài.

Trong bài giảng của mình, cha hạt trưởng Phi-lip-phê nhấn mạnh đến tầm quan trọng của điều răn thứ 4, điều mà Thiên Chúa đặt ở hàng đầu trong 7 điều còn lại hướng đến tha nhân. Từ đó ngài tự vấn mỗi người đã sống hiếu đạo như thế nào đối với ông bà, tổ tiên? Ngài nhấn mạnh đến sự hiếu thảo của mỗi người đối với ông bà, tổ tiên khi còn sống:  ta phải lắng nghe lời dạy bảo tốt lành, ta phải kính trọng, lo lắng, an ủi, nâng đỡ cho ông bà tổ tiên với tất cả tình yêu, chứ không vì miễn cưỡng… Khi tổ tiên đã khuất núi: ta phải cầu nguyện cho các ngài, phải yêu thương đùm bọc anh em lẫn nhau… Từ đó, ngài mời gọi mỗi người hãy ý thức vai trò, bổn phận của mỗi người để sống tương quan với Chúa và với tha nhân ngày một tốt hơn để nên gương sáng cho con cháu mai sau.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Phi-lip-phê thay mặt cho quý cha, quý thầy xuất thân từ Trà Kiệu ngỏ lời mừng tuổi đến cha sở Simon, cha phụ tá An-tôn, thầy phó tế Gia-cô-bê, quý sơ, quý chức và toàn thể anh chị em trong giáo xứ và cầu xin Mẹ Trà Kiệu chuyển cầu để Chúa ban ơn sức mạnh, bình an cho cộng đoàn trong năm mới Tân Sửu.

Trà Kiệu, 13/02/2021

Photo Thông & Ephrem Huy

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Dưới đây là hình ảnh Thánh lễ tại nghĩa trang Đồng Quảng:

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply