Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ tạ ơn hồng ân Phó tế của thầy Giuse Nguyễn Thanh Tùng, 19/01/2020

Sau khi được Đức Cha Giuse truyền chức Phó tế tại nhà thờ Chính Tòa vào hôm qua, sáng sớm hôm nay – Chúa Nhật 02 thường niên, 19/01/2020, cụ Sáu Giuse Nguyễn Thanh Tùng – người con của giáo xứ đã quay về quê cha đất tổ để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn hồng ân Phó tế cùng với cha quản xứ Gioan và cộng đoàn dân Chúa đất Mẹ.

Trong bài giảng của mình, ngoài phần diễn giải Lời Chúa như thông lệ, cha Gioan cũng nhấn mạnh với người con đặc biệt của giáo xứ hôm nay: phải luôn tạ ơn Chúa và sống chứng nhân, rao giảng Tin Mừng như Đức Kitô.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện Hội Đồng Mục Vụ ngỏ lời chúc mừng đến thầy Giuse, đồng thời cũng nhắc nhớ: ‘sau vinh quang nào cũng có thập giá’ để thầy ý thức và trở nên môn đệ thiện hảo của Thiên Chúa.

Đáp từ, trong sự nghẹn ngào, cảm động thầy Phó tế Giuse đã chân tình cảm ơn đến cha sở Gioan, cha phó Antôn, Hội đồng mục vụ (HĐMV) giáo xứ, giáo khóm, quý sơ 02 dòng (trong đó có nhắc đến bà Mari – SPC và sr. Duyên – MTG), gia đình thân tộc… đã cầu nguyện cho thầy. Thầy cũng ý thức được điều mà cha sở Gioan và vị đại diện HĐMV đã nhắn nhủ và nguyện sẽ cố gắng chu toàn trách nhiệm và bổn phận của mình. Thầy cũng xin quý cha, quý sơ cùng cộng đoàn phụng vụ tiếp tục cầu nguyện cho thầy trong suốt chặng đường ơn gọi thánh hiến sắp tới.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa cùng với Đức Mẹ Trà Kiệu là Đấng phù hộ các giáo hữu, xin cầu cho chúng con. Amen.

Trà Kiệu, 19/01/2020

Ephrem Huy

Leave a Reply