Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ thứ 7 đầu tháng 10/2018

Lại thêm một tháng nữa, cộng đoàn dân Chúa đất Mẹ Trà Kiệu và quý khách hành hương không được diện kiến vị Cha chung thân thương của giáo phận do công việc mục vụ đột xuất nên ngài không thể về dâng Thánh lễ đầu tháng như thường lệ. Thông qua cha quản xứ Gioan, Đức Cha Giuse gởi lời cáo lỗi đến đến mọi người.

Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế Gioan nhấn mạnh cùng cộng đoàn phụng vụ: Thiên Chúa là Đấng quyền năng vô cùng, với Ngài không gì là không thể. Vì thế, nếu những ai biết cậy nhờ đến Đức Maria – Đấng trung gian chuyển cầu hữu hiệu giữa Thiên Chúa và chúng ta thì phép lạ đều có thể xảy ra. Thánh lễ hôm nay, quý cha đồng tế dâng lên Thiên Chúa với ý nguyện: (1) Cầu cho những ân nhân đã đóng góp công của trong việc tôn tạo đài Mẹ, (2) Xin cho mỗi người được ơn thăng tiến đời sống đức tin để làm chứng trước mặt Thiên Chúa và mọi người.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Gioan dẫn từ việc 72 môn đệ thi hành sứ vụ rao giảng Lời Chúa vui mừng hớn hở trở về vì làm được những việc lạ lùng, ngài mời gọi cộng đoàn phụng vụ nhìn lại  sứ vụ của 12 Tông đồ, 72 môn đệ và của từng người để thấy những việc mỗi người làm được, không phải là do tài đức của mình, mà chính là do quyền năng của Thiên Chúa. Mỗi người cũng nhìn lại đời sống đức tin của Đức Maria để thấy sự khiêm nhường và tín thác hoàn toàn vào Tình Yêu Thiên Chúa. Từ đó, cha Gioan mời gọi mỗi người hãy biết khiêm nhường và tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng, Tình Yêu của Thiên Chúa, để trở thành công cụ thi triển quyền năng của Ngài, hầu phép lạ được thực thi hằng ngày.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha chủ tế làm phép nước, tượng ảnh và không quên nhắc nhở mọi người mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi ngày mai để làm phép.

Ước mong mỗi người, mỗi gia đình luôn biết tận dụng vũ khí hữu hiệu là tràng chuỗi Mân Côi mà Mẹ đã dạy để chiến đấu với ba thù hầu mang lại những ơn ích cho bản thân, gia đình, cộng đoàn và Giáo Hội. Xin Mẹ luôn ở cùng, nâng đỡ, hướng dẫn chúng con trong mọi sự. Amen.

Trà Kiệu, 07/10/2018

Ephrem Huy

    

 

Leave a Reply