Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 07 – 14/10/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                        

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 07/10 – Chúa Nhật, 14/10 /2018)

I. PHỤNG VỤ

(không có cử hành phụng vụ đặc biệt trong tuần)

II. SINH HOẠT

  1. Đóng góp công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:
  • Bà Trọng/ Phái Tây: một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)
  • Một người/ Phái Bắc: một triệu đồng (01,000,000 VNĐ).
  • Anh Quốc/ Sài Gòn: một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)
  • Một người/ phái Bắc: một triệu đồng (01,000,000 VNĐ).
  • Anh Niệm Tâm/ La Tháp: năm triệu đồng (05,000,000 VNĐ).

 

Trà Kiệu, ngày 06 tháng 10 năm 2018

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply