Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ thứ Bảy đầu tháng 10/2020.

Sau khi hết giãn cách xã hội vì dịch bệnh Covid-19, theo thông lệ đã định, chiều thứ Bảy hàng tháng Đức Cha Giuse sẽ về dâng Thánh lễ hành hương nơi linh đài Bửu Châu, nhưng hôm nay – thứ Bảy đầu tháng Mười, vì lý do mục vụ nên Đức Cha Giuse không thể về được và thay vào đó là sự hiện diện của cha Tổng Đại Diện Bonaventura, và đồng tế với ngài có cha Chánh văn phòng Phao-lô, cha Giuse – người con của giáo xứ và cha quản xứ Gioan.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng ngỏ lời chào đến toàn thể cộng đoàn phụng vụ và mời gọi mỗi người trong tháng Mân Côi này hãy nỗ lực hơn nữa để ca tụng Mẹ, thờ phượng Chúa thông qua chuỗi Mân Côi cùng với những mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.

Sau phần công bố Lời Chúa từ cha Giuse, cha Tổng đã giúp cộng đoàn suy niệm về các nội dung: (i) tấm gương khiêm nhường, bé mọn của Đức Maria; (ii) lời tạ ơn Chúa của ông Gióp dẫu ở trong hoàn cảnh bất hạnh, trái ý mình và (iii) việc thực hành lần chuỗi Mân Côi. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hãy bắt chước, thực hành những điều trên để có thể đón nhận tất cả mọi điều trong cuộc sống hầu tên mình được ghi trên thiên quốc.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ Trà Kiệu quanh 14 chặng đàng Thánh giá như thường lệ.

Trà Kiệu, 03/10/2020.

Ephrem Huy

Xin được lưu ý 02 điểm sau:

  • Những ai lần chuỗi Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện, hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá, còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá.
  • Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu đã được Tòa Thánh cho phép kéo dài đến hết ngày 03/12/2020, vì vậy trong thời gian này, những ai đến viếng Đức Mẹ Trà Kiệu và tham dự các cử hành phụng vụ cùng với các điều kiện thông thường, ơn lành của Chúa qua tay Mẹ Trà Kiệu vẫn hằng tuôn đổ trên mỗi người.

Leave a Reply