Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông báo: Các sinh hoạt trong giáo xứ từ ngày 03 – 10/6/2018

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 03/6 – Chúa Nhật, 10/6/2018)

I. Phụng Vụ

 1. Thứ Sáu, ngày 08/6, Lễ Thánh Tâm CGS, Lễ Trọng, Lễ phong chức linh mục cho quý thầy phó tế như đã thông báo. Trong đó có thầy Giuse Phạm Nguyên Huy, thầy giúp xứ của Trà Kiệu. Xin anh chị em hiệp ý. Và nếu ai thu xếp được xin mời tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho quý tiến chức. Thánh lễ phong chức tại nhà thờ Chính Tòa lúc 05 giờ.
 2. Sáng thứ sáu tuần này, giáo xứ không có lễ, chỉ có lễ chiều. Anh chị em nhớ giữ lễ.
 3. Giáo họ Chiêm Sơn lễ chiều thứ sáu.

II. Sinh hoạt.

 1. Quý Thầy đã về hè và hiện đang đi giúp xứ một tháng tại các xứ, Vì lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến ơn gọi quý ông bà anh chị em hãy luôn cầu nguyện và nâng đỡ quý Thầy.
 2. Giáo hạt Trà Kiệu tổ chức ngày Tìm hiểu Ơn gọi, tại Trung tâm mục vụ, vào ngày 30/6/2018. Sẽ có 03 dòng đến giới thiệu Ơn gọi: Dòng Nam có Dòng Đaminh và Linh mục triều. Dòng nữ có dòng Chúa Quan Phòng, dòng Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 • Các bạn nam nữ, từ 14 đến 23 tuổi, muốn tham gia, xin đăng ký tại Cha phó.
  1. Sau ngày Ơn gọi, các dòng tu nam, nữ, và Ban ơn gọi của Giáo phận có tuyển sinh (tiền dự tu và dự tu), bạn nào muốn thi tuyển, xin ghi danh tại Cha phó.
  2. Bắt đầu từ thứ hai này, chúng ta sẽ tiến hành nâng mặt bằng công trường nhà thờ Núi (sân me) lên 0,8 m. Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện để công việc được tiến hành tốt đẹp. Các quán xá trước công trường nhà thờ núi xin không buôn bán.
  3. Sáng Chúa Nhật này, các em giáo lý thi học kỳ 2, xin phụ huynh nhắc nhở con em đi đúng giờ.
  4. Chúa Nhật ngày 17/6, các em sẽ xưng tội rước lễ lần đầu. xin các phụ huynh của các em trong lớp giáo lý này nhắc nhở, đốc thúc các em tăng cường tham dự Thanh lễ ngày thường và ôn tập giáo lý để đủ điều kiện lãnh nhận các bí tích.
  5. Đã vào hè, các em nghỉ học, xin các bậc phụ huynh nhắc nhở các em tranh thủ giữ lễ ngày thường và lưu ý các em tránh tắm ao hồ, sông suối.
  6. Đóng góp Đàng Thánh Giá, giáo xứ xin cảm ơn.
 • Ông bà Nguyễn Văn Hùng, Lê Thị Lành/ Vũng Tàu: mười lăm triệu đồng (15,000,000 VNĐ)
 • Cu Tin (con Chị Thủy)/ Xuân Lộc: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)
 • Lưu thị Trà My/ Phái Tây: một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)
 • Anh Thành/ Sài Gòn: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)
  1. Đóng góp công trình Trung tâm TM.
 • Ông bà Nguyễn Văn Hùng, Lê Thị Lành/ Vũng Tàu: mười lăm triệu đồng (15,000,000 VNĐ)
  Những người đóng góp bong bóng và pháo sáng cho Đại Hội, giáo xứ xin cảm ơn.
 • Một người/ Mỹ: 200 USD
 • Chị Duyên/ Mỹ: 100 USD
 • Bà Cầu/ Mỹ: 50 USD
 • v/c Mỹ Diệu: 01,000,000 VNĐ
 • Cúc Hà: 500,000 VNĐ
 • Một người: 500,000 VNĐ

Trà Kiệu,ngày 02  tháng 6 năm 2018

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

 

Leave a Reply