Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 05/5 – 12/5/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 05/5 Chúa Nhật, 12/5/2019 )

I. PHỤNG VỤ

1. Thứ Năm tuần này có lễ phiên tại Phú Nham.

2. Chúa Nhật tuần tới, 12/5/2019, giáo xứ Xuân Thanh chầu lượt. Trong tinh thần hiệp thông, giáo xứ chúng ta tham dự giờ chầu từ 11 giờ 00 – 12 giờ 00. Xin mời quý ông bà anh chị em tham dự giờ chầu (Giới Hiền mẫu phụ trách).

II. SINH HOẠT

1. Tối hôm nay, Chúa Nhật, 05/5/2016, xin mời quý Soeurs đang dạy giáo lý và tất cả anh chị em giáo lý viên, lúc 19 giờ 30 đến tham dự cuộc họp thường kỳ tại nhà hội giáo xứ.    

2. Về vấn đề trình hôn phối, xin lưu ý:

Đôi hôn phối nào lỡ mang thai trước cũng xin báo rõ, không được giấu diếm. Với tinh thần đức tin chúng ta không thể giấu Chúa.

3. Đóng góp Công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Anh Thật/ Phái Tây: một triệu đồng (01 000 000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 04 tháng 5 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply