Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 07/01-13/01/2018

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU
                            

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (- Chúa Nhật 07/01 – Chúa Nhật, 13/01/2018)

I. Phụng Vụ

1/ Thứ hai, ngày 07/01/2018, Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa,  Lễ kính . Anh chị em nhớ giữ lễ.

2/ Việc sửa lại cung thánh đã qua giai đoạn gây tiếng ồn. Trong tuần này, Thánh lễ ngày thường tại nhà thờ hầm.

3/ 09h00, Ngày thứ bảy, 20/01/2018, Lễ giỗ lần thứ 30 của Đức Cha Phê-rô Maria, PHẠM NGỌC CHI, tại nhà thờ chúng ta. Đức Cha Giuse, GM giáo phận sẽ chủ sự Thánh lễ và có các Cha trong giáo phận về đồng tế. Anh chị em nhắc nhau tam dự Thánh lễ để hiệp ý cầu nguyện.

4/ Trong tuần này,170000, Thứ năm, ngày 11/01, có Thánh Lễ tại giáo họ Phú Nham.

 

II. Sinh hoạt

1/Cha Antôn Nguyễn Trường Thăng sức khỏe đang ở tình trạng bi kịch, khó có thể qua được. Giáo phận cũng đã có chương trình dự kiến cho Thánh Lễ sau cùng của ngài,. Xin anh chị tiếp tục cầu nguyện.

2/ Sắp mở khóa I giáo lý hôn nhân và dự tòng năm 2018, những bạn trẻ nào muốn học xin đăng ký nơi Sr Thu, bà Nhất cộng đoàn Mến Thánh Giá.

3/ giới trẻ giáo xứ có bán bao lixì nhân dịp tết đến. Mong. anh chị em mua giúp để tạo quỹ cho giới trẻ sinh hoạt.

3/ Thu chi đại lễ Giáng Sinh 2017, xin nhắc lại:

 • Tổng thu từ các giáo họ, giáo khóm: bốn tám triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng (48 935 000 VNĐ). Trong đó:
  • Giáo Khóm Đông: Chín triệu không trăm tám mươi ngàn.
  • Giáo Khóm Tây: bảy triệu tám trăm ba mươi ngàn.
  • Giáo Khóm Nam: chín triệu không trăm bảy mươi ngàn
  • Giáo Khóm Bắc: mười sáu triệu sáu trăm năm lăm ngàn.
  • Phú Nham: ba triệu hai trăm năm mươi ngàn.
  • Lộc Đông: ba triệu không trăm năm mươi ngàn.
 • Tổng chi các khoản: Sáu mươi chín triệu bảy trăm sáu sáu ngàn đồng ( 69 766 000 VNĐ).

4/ Đóng góp Đàng Thánh Giá: giáo xứ xin cảm ơn.

 • Chị Lê Thị Linh/ Phái Đông: một triệu đồng (01.000.000 VNĐ).
 • Một người: hai trăm ngàn đồng (200 000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 06  tháng 01 năm 2018

Cha Quản Xứ

 

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply