Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 09 – 15/5/2021

   GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU

THÔNG BÁO

Các sinh hoạt của Giáo xứ trong tuần

(Chúa Nhật, 09.5.2021 – Thứ bảy, 15.5.2021)

I. Phụng Vụ:

         1. Thánh Lễ:

         * Sáng thứ năm, 13.5.2021:

         + Lúc 04h45, Thánh Lễ tại Nhà thờ Giáo xứ bình thường;

         + Lúc 12h00 trưa, Thánh Lễ tại Nhà thờ Núi: Kỷ niệm 104 năm, Đức Mẹ hiện ra tại Fatima;

         + Lúc 17h30, Thánh Lễ tại Phú Nham.

         + Sáng thứ sáu, 14.5.2021, lúc 05h00, có Thánh Lễ tại Nhà thờ Chiêm Sơn: Thánh Matthia, Tông Đồ. Lễ kính.

         2. Tháng Hoa: Xin các Giáo họ, Giáo khóm, các Tổ đọc kinh, các Hội đoàn, Đoàn thể và các Ban nghành đón nhận sự phân công của Thường vụ Giáo xứ và tổ chức các Thánh Lễ, các Giờ kinh nguyện, dâng hoa trong tinh thần đạo đức và sốt mến. Đồng thời tham gia chuẩn bị các công tác cho Tháng Hoa và đặc biệt Đại hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2021 một cách tích cực.

         + Lúc 12h00 trưa đọc kinh tại nhà thờ núi và lúc 19h30 tối đọc kinh tại các gia đình. Trong các giờ kinh nguyện này xin sắp xếp chương trình có “Lời nguyện trong cơn dịch bệnh”. Xin cộng đoàn tích cực tham dự để tôn vinh Mẹ và hiệp nhất với nhau.

         + Bắt đầu từ hôm nay, khi kết thức các cử hành Phụng Vụ hoặc các cuộc hội họp mục vụ, xin anh chị em trong toàn Giáo xứ hướng lòng mà kêu cầu lên Mẹ: ĐỨC BÀ AN ỦI KẺ ÂU LO”, để Mẹ chuyển cầu cùng Chúa ban cho Cuộc Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2021 này được diễn ra tốt đẹp và bình an.

II. Sinh hoạt:

1. Đóng góp công trình Mẹ, Giáo xứ chân thành cám ơn:

         + Một người – An Thượng: 5.000.000 đ

         + Gia đình ông bà Phú Ý – Hoa Kỳ: 6.900.000 đ

         + Gia đình Thành Đức – Hoa Kỳ: 23.000.000 đ

         + Một người – Phái Tây: 500.000 đ

         + Một người: 500.000 đ

         + Vợ chồng Quang + Hương: 1.000.000 đ

         + Đinh Thị Ngọc Trâm – Phú Nham: 2.000.000 đ

2. Ủng hộ Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu 2021:

         + Một gia đình – Phái Bắc: 5.000.000 đ

                                                            Trà Kiệu, ngày 09  tháng 5 năm 2021

                                                                              Linh mục Quản xứ

                                                                         Simon Hứa Thanh Tuyên

Leave a Reply