Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 16 – 23/6/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật ngày 16/6 – Chúa Nhật, 23/6/2019 )

I. PHỤNG VỤ

1. Thứ Năm tuần này, lúc 17g30 ngày 20/6/2019, các Cha trong khóa I, ĐCV Huế chịu chức năm 2001, sẽ về dâng lễ tạ ơn tại nhà thờ Trà Kiệu. Trong tâm tình hiệp thông kính mời quý ông bà anh chị em tham dự thánh lễ.

2. Sáng Chúa nhật hôm nay, vì các em giáo lý sẽ tham gia cắm trại tại công trường nhà thờ Núi, nên Thánh lễ nhì bắt đầu tại lễ đài nhà thờ núi lúc 06g30. Không có lễ nhì tại nhà thờ Chính.

3. Chúa nhật hôm nay, ngày 16/9/2019, phiên chầu lượt của giáo xứ Hòa Lâm. Giáo xứ chúng ta được mời tham dự một giờ từ 11g00 – 12g00 (cộng đoàn Lòng Thương Xót đảm trách). Trong tinh thần hiệp thông xin anh chị em cố gắng tham dự.

4. Vào mùa hè, lễ ngày thường vào chiều thứ Năm dời về nhà thờ Chính.

5. Trong tuần này, ngày thường tại Chiêm Sơn không có lễ.

II. SINH HOẠT

1. Dâng cúng công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Một người: hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)
  • Chị Lý (USA): hai triệu đồng (02,000,000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 15 tháng 6 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply