Chia Sẻ Lịch Phụng Vụ Giáo Xứ

Thông Báo: Các Sinh Hoạt Trong Giáo Xứ Từ Ngày 19 – 26/5/2019

  GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
GIÁO XỨ TTTM TRÀ KIỆU 
                          

THÔNG BÁO

<<v/v  các sinh hoạt trong giáo xứ>>

 (Chúa Nhật, 19/5  – Chúa Nhật, 26/5 /2019 )

I. PHỤNG VỤ

1. Thứ Sáu tuần này, 24/5/2019, Lễ bổn mạng nhà thờ núi với tước hiệu: “Đức Bà phù hộ các giáo hữu”. Xin anh chị em cố gắng tham dự Thánh Lễ.

II. SINH HOẠT

1. Chỉ còn 10 ngày nữa đã đến đại hội 31/5, Chúa Nhật hôm nay, xin anh chị em tham gia công tác dọn dẹp vệ sinh như đã phân công. Xin các ban ngành có liên quan thực hiện công tác và các gia đình lo treo cờ Đức Mẹ.

2. Những ai có lòng, giúp cơm trưa cho các giáo xứ về tham dự Đại Hội cũng như khách hành hương người dân tộc, xin đăng ký cụ thể nơi Chị Phương, thư ký HĐMV.

3. Dâng cúng công trình Mẹ, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Anh Vinh/ Sài gòn: Một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)

4. Đóng góp Đại Hội, giáo xứ xin cảm ơn:

  • Một người/ Úc: năm trăm đôla Úc (500 UAD)
  • Chị Hà/ Hội An: Năm triệu đồng (05,000,000 VNĐ)
  • Một người đóng góp đèn nhà thờ chính/ một triệu đồng (01,000,000 VNĐ)

Trà Kiệu, ngày 18 tháng 5 năm 2019

Cha Quản Xứ

Gioan Nguyễn Văn Hoàng

Leave a Reply