Khuyến Học

Thông báo học bổng khuyến học 2015-2016

 

         Thông báo của Nhóm Khuyến học Giáo xứ Trà Kiệu

 

                 Các em sinh viên Trà Kiệu thân mến,

 

         Nhóm Khuyến học xin thông báo danh sách các em sinh vên nhận học bổng niên khóa 2015- 2016  đã được bổ sung và chỉnh sửa

 

  1. Còn rất nhiều em sinh viên củ chưa nộp giấy tờ xác nhận thì mau

chóng hoàn thành thủ tục để khỏi trở ngại cho việc nhận học bổng

  1. Nhóm khuyến học sẽ thông báo thời gian phát học bổng khi nhân được sự hổ trợ của ân nhân.

 

Danh Sách Sinh Viên nhận  học bổng khuyến học

Giáo xứ Trà Kiệu

Niên khóa  2015 – 2016

 

      Stt

Họ và tên sinh viên

Họ và tên cha mẹ

Giáo khóm

Lần thứ

   Ký nhận

  1

Đinh Thị Như Quỳnh

Đinh Công Bình

Tây

4

 

  2

Văn Hiếu Lâm

Văn Công Nam

Tây

4

 

  3

Nguyễn Thị Ngọc Hân

Trần Thị Huyền

Bắc

4

 

  4

Lưu Anh Vương

Lưu Văn Quang

Bắc

4

 

  5

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Nguyễn Hồng Phúc

Đông

4

 

  6

Lưu Thị Thùy Trang

Lưu Sáu

Bắc

4

 

  7

Bùi Thị Ái Nhân

Đinh Thị Thủy

Tây

4

 

  8

Nguyễn Thị Yến Nữ

Lê Thị An

Tây

4

 

  9

Đinh Duy Sơn

Đinh Văn Châu

Bắc

4

 

 10

Đinh Quang Duy

Đinh Quý Thanh

Tây

4

 

 11

Nguyễn Thị Ngọc hân

Nguyễn Văn Cường

Đông

4

 

 12

Đinh Thị Thanh Nhàn

Đinh Xuân Bình

Nam

3

 

 13

Văn Mỹ Huyên Linh

Văn Phú Thời

Bắc

3

 

 14

NguyễnT.Thanh Tuyền

Nguyễn Hùng Tuấn

Nam

3

 

 15

NguyễnThị Mỹ Duyên

Nguyễn Quang Hương

Tây

3

 

 16

NguyễnTrầnThảoNguyên

Trần Thị Xuân

Đông

3

 

 17

NguyễnThị Thủy Nguyên

Nguyễn Năm

Tây

3

 

 18

Nguyễn Văn Viễn

Nguyễn Thị Ly Diễm

Tây

3

 

 

Stt

Họ và tên sinh viên

Họ và tên cha mẹ

G. khóm

Lần

 

 19

Lê Hoàng Phi

Lê Quang Dũng

Bắc

3

*

 20

Văn Tường Linh

NguyễnT.Tường Vy

Bắc

3

 

 21

Nguyễn Thảo Trâm

Nguyễn Dũng

Tây

3

 

 22

Nguyễn Quang Danh

Phạm Thị Liễu

Nam

3

 

 23

Trần Thị Thanh Hiếu

Trần Thật

Bắc

2

 

 24

Lưu Quốc Phong

Trần Thị Hoa

Bắc

2

 

 25

Phạm Nữ Hoàng Nhi

NguyễnThịMỹDung

Nam

2

 

 26

Phạm Thị Mỹ Hạnh

Bùi Thị Hồng Hà

Tây

2

 

 27

Lưu Văn Thịnh

Lưu Văn Quy

Bắc

2

 

 28

Đoàn Quỳnh Như

Đoàn Công Thương

Bắc

2

 

 29

Đoàn Chinh

Đoàn Chính

 Đông

2

 

  30

Đoàn Thị Hồng nhung

Đoàn Chính

Đông

2

 

  31

Trần Thảo Nguyên

Trần Quang Minh

Bắc

2

 

  32

Nguyễn Minh Thiều

Nguyễn Minh Luận

Bắc

2

 

  33

Nguyễn Minh Thư

Nguyễn Minh Luận

Bắc

2

 

 34

Nguyễn Văn Long

Nguyễn Văn Cường

Đông

2

 

 35

Nguyễn Thế Trí

Nguyễn Danh

Tây

2

 

 36

Quách Thảo Nguyên

Võ Thị Lựu

Bắc

1

 

 37

Nguyễn Thị Xuân Trinh

Nguyễn Hồng Phúc

Đông

1

 

 38

Vũ Tường Vy

Mai Thị Lạnh

Tây

1

 

 39

Lê Hồng Hạnh

Lưu Văn Dũng

Bắc

1

 

 40

Nguyễn Thị Như Thảo

NguyễnThị Thanh Tâm

Bắc

1

 

 41

Nguyễn Thi Thùy Trang

Nguyễn Thành Trung

Tây

1

 

 42

Nguyễn Thị Minhg Trang

Trần Thị Xuân

Đông

1

 

 43

Ngô Đức Long Phương

Lưu Thị Phi

Bắc

1

 

44

Đinh Mỹ Châu

Đinh Văn Huy

Nam

1

 

45

Nguyễn Hồng Ngọc

Nguyễn Đình Khánh

Bắc

1

 

                                            

 

 

 

                                                      Trà Kiệu  ngày 29    tháng  12    năm  2016

 

 

 

   

   

 

Leave a Reply