TRÀ KIỆU qua “BẢN THÔNG TIN”

Đức Cha thăm viếng Trà Kiệu

 

@ Đức Cha thăm viếng Trà Kiệu

Làm phận sự của vị Chúa Chiên, lo cho cả đoàn Chiên Chúa giao phó, lúc bình an cũng như lúc loạn lạc chinh chiến. Sống với con chiên, sống giữa đoàn chiên.

Mở đầu những cuộc thăm viếng chính thức theo luật Giáo Hội, Đức Cha đã đến Trà Kiệu sáng sớm ngày 10/2/67. Một niềm vui tràn ngập khắp mọi cõi lòng con chiên xứ Trà Kiệu nhất là đối với anh em giáo hữu Xuân Thạnh, La Tháp, Vân Đoả… di cư là một sự an ủi lớn lao. Đức Cha đã dâng lễ, làm phép Thêm sức. Đức Cha đã thăm viếng đền thờ đang được xây cất trên núi.

Từ giả Trà Kiệu, ôn nhớ nhiều ơn huệ của Đức Mẹ đã ban…

Btt đp QN & ĐN số đặc biệt tháng 4/1967

Leave a Reply