Trà Kiệu Bốn Phương

Thư Mời Hành Hương “Về Bên Mẹ Trà Kiệu” dành cho Di dân và Đồng Hương Giáo Phận Đà Nẵng tại Sài Gòn, Miền Nam 8/5/2016

Thư Mời

Kính thưa: – Quý Ông Bà Anh Chị Em, con cái Đức Mẹ Trà Kiệu,

                 – Đồng Hương và Di Dân Giáo Phận Đà Nẵng tại Sài Gòn, Miền Nam,

Trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, với tâm tình cảm tạ yêu mến Đức Mẹ Trà Kiệu, và niềm vui chào đón Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng, Ban Tổ Chức chúng tôi trân trọng kính mời Quý Vị đến tham dự Thánh Lễ kỷ niệm 131 năm Đức Mẹ Trà Kiệu, do Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng Giuse Đặng Đức Ngân chủ tế, tại Nhà Thờ Đồng Tiến, 54 Thành Thái, P.12, Q.10, vào lúc 9giờ 00 Chúa Nhật, 08/5/2016

Vì không có địa chỉ, Ban Tổ Chức không thể gởi thư mời đầy đủ, vậy nhận được thư mời này, xin Quý Vị thông báo rộng rãi đến những người thân quen, đồng hương và di dân của Giáo Phận Đà Nẵng tại Sài Gòn, Miền Nam, để mọi người cùng tham dự. 

Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Trà Kiệu chúc lành cho cuộc hành hương của chúng ta và ban cho từng người và từng gia đình nhiều ơn lành hồn xác. 

Ban Tổ Chức Giáo Phận Đà Nẵng hân hạnh đón tiếp.

                  Sài Gòn, ngày 25 tháng 4 năm 2016

                          Thay Mặt Ban Tổ Chức 

 

                     Lm. Phaolô Hồ Quang Phúc 

                      Đặc Trách Mục Vụ Di Dân

                     Gp. Đà Nẵng tại Miền Nam

 

CHƯƠNG TRÌNH NGÀY 08/5/2016

08g30: đón tiếp Cộng Đoàn Hành Hương

09g15: đón tiếp Đức Tân Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng

09g30: Giờ Hành Hương về bên Mẹ Trà Kiệu (dâng hương, dâng hoa, dâng lời khấn nguyện)

10g00: Cung nghinh Đức Mẹ Trà Kiệu và Thánh Lễ đồng tế

11g30: Đức Tân Giám Mục Giáo Phận làm phép nước, bánh và trao quà của Đức Mẹ cho cộng đoàn hành hương.

Leave a Reply