Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Thánh lễ thứ Sáu đầu tháng 3/2020 và gẫm đàng Thánh Giá.

Từ 16h30, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đất Mẹ đã tề tựu nơi quảng trường nhà thờ Núi để bắt đầu gẫm đàng Thánh Giá. Sau đó, mọi người cùng quây quần bên vị mục tử của mình nơi đồi Can-vê để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho thế giới sớm vượt qua cơn đại dịch Covid-19.

Xin được chia sẻ vài tâm tình và hình ảnh của ngày này để moi người cùng hiệp thông.

Đường Thánh Giá, con thấy quen hay lạ?
Quen bởi vì hàng tuần con vẫn đi?
Lạ phải chăng con đi mà chưa thấu:
Phải yêu thương cả kẻ thù ghét con.  

Có phải con ê a: Xin được chọn
Thánh Giá Ngài là đường đời con đi?
Khi đã chọn, xin con đừng tính toán.
Đi trọn đời với tất cả yêu thương. 

Ephrem Huy

Trà Kiệu, 06/3/2020.

Leave a Reply