Tin Tức TTTM Trà Kiệu

Trang ảnh Thánh lễ Giao Thừa và Xuân Quý Mão 2023

Xin được chia sẻ vài hình ảnh của Jos. Trương Văn Thơm để mọi người cùng hiệp thông và mến chúc quý ông bà, anh chị em một Năm Mới tràn đầy Thánh Ân của Chúa và Mẹ Trà Kiệu.

 
Google Photos Refresh Token invalid. Please authenticate from Photonic → Authentication.
Error encountered during authentication:
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad Request"
}
See here for documentation.

Leave a Reply